-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-07-10- 2024-08-10)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-07-29 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Мөнхтүвшин
Прокурор: З.Алтансолонго
Хохирогч: Ц.Батцогт
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Мягмаржав
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Оюунчимэг
Өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Өмгөөлөгч: Д.Хуягбаатар
Өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
2 2024-07-24 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Батдөл
Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Хохирогч: Р.Түвшинбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Батхуяг
Гэрч: Н.Уранбилэг
Шинжээч: Д.Тогтох
Шинжээч: И.Базаррагчаа
Шинжээч: А.Эрдэнэтуяа
Шинжээч: Н.Мөнхзул
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
3 2024-07-24 08:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Баярсайхан
Хохирогч: Д.Энхцоож
Хохирогч: Ц.Мөнхцог
Хохирогч: Ш.Энхболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Буянбат
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
4 2024-07-23 13:38 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: М.Баяндалай
Өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
5 2024-07-23 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: Т.Нэргүй
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
6 2024-07-22 08:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: Ж.Ууганболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хохирогч: Э.Түвшинбилэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
7 2024-07-19 16:50 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Бадрал
Ялтан: Б.Лхагваа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
8 2024-07-19 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
9 2024-07-19 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Л.Дэмбэрэл
Прокурор: З.Алтансолонго
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
10 2024-07-18 17:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Э.Амарзаяа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
11 2024-07-17 15:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Хосбаяр
Өмгөөлөгч: Л.Ганболд
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
12 2024-07-17 11:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: О.Энхтөр
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
13 2024-07-17 11:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: Т.Бат-Өлзий
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
14 2024-07-17 11:15 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Х
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: А.Дамдин
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
15 2024-07-17 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: С.Ганболд
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
16 2024-07-17 10:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: Д.Дарвжав
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
17 2024-07-17 10:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: Г.Мөнхбаатар
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
18 2024-07-17 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: П.үйтүмэн
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
19 2024-07-17 10:15 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
Ялтан: Б.Баясаа
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
20 2024-07-17 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Ялтан: Т.Мөнхоргил
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
21 2024-07-17 09:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ялтан: О.Цолмонбаяр
Прокурор: Б.Хосбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
22 2024-07-17 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
Ялтан: О.төмөрхуяг
ШШГГ-ийн ажилтан: Ц.Отгонцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
23 2024-07-16 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: П.Батчингис
Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Хохирогч: Ч.Хүрэлбаатар
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
24 2024-07-16 11:25 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: П.Батцоож
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс

Нийт 24 хурал байна.