-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-03-20- 2021-05-20)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Асгат сервис ХХК
Хариуцагч: Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
4-р танхим У.Бадамсүрэн
2 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Өмнийн говийн хар алт ХХК
Хариуцагч: Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
4-р танхим У.Бадамсүрэн
3 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дижитал Эксчейнж Монголиа ХХК
Хариуцагч: Б.Хасбаатар
Шүүх хуралдааны 5-р танхим Х.Оюунжаргал
4 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Одонтуяа
Хариуцагч: А.Алтансүх
Шүүх хуралдааны 5-р танхим А.Энхтөр
5 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ялгуун интернэшнл ХХК
Хариуцагч: Баянгол дүүргийн Засаг дарга
4-р танхим У.Бадамсүрэн
6 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бодхуяг
Хариуцагч: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
2-р танхим У.Бадамсүрэн
7 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Алтайн буйлааст ХХК
Хариуцагч: С.Батдэмбэрэл
Шүүх хуралдааны 5-р танхим А.Энхтөр
8 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Нийслэлийн прокурорын газрын Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн хяналтын прокурор Ц.Мөнхжаргал
Хариуцагч: Нийслэлийн татварын ерөнхий газрын татвар төлөлгчтөй харилцах хэлтсийн улсын байцаагч Ж.Баярмаа
5-р танхим У.Бадамсүрэн
9 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: НИК ХХК
Нэхэмжлэгч: Петротрак ХХК
Шүүх хуралдааны 4-р танхим Д.Уранзул
10 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Шашир трейд ХХК
Хариуцагч: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын геологи уул уурхай хяналтын улсын байцаагч Д.Наранцацрал
2-р танхим У.Бадамсүрэн
11 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Өсөхбаяр
Хариуцагч: Г.Ганхуяг
Шүүх хуралдааны 4-р танхим Д.Уранзул
12 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Санчир-Ундрах ХХК
Хариуцагч: Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Тендерийн үнэлгээний хороо
2-р танхим У.Бадамсүрэн
13 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Классик авто трейд ХХК
Хариуцагч: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
4-р танхим У.Бадамсүрэн
14 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Номун заяа ХХК
Хариуцагч: Төрийн Худалдан авах ажиллагааны газар
5-р танхим У.Бадамсүрэн
15 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Ганбаатар
Хариуцагч: Нийслэлийн Засаг дарга
4-р танхим У.Бадамсүрэн
16 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Монгол керамик ХХК
Хариуцагч: Нийслэлийн Засаг дарга
4-р танхим У.Бадамсүрэн
17 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Асгат сервис ХХК
Хариуцагч: Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
5-р танхим У.Бадамсүрэн
18 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Амаржаргал
Хариуцагч: Ж.Нарантуяа
1-р танхим Т.Ганчимэг
19 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Өмнийн говийн хар алт ХХК
Хариуцагч: Ашигт малтмал, газрын тосны газар
2-р танхим У.Бадамсүрэн
20 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.ОТГОНТУЯА
Хариуцагч: Н.ГАНБОЛД
1-р танхим Т.Ганчимэг
21 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ялгуун интернэшнл ХХК
Хариуцагч: Баянгол дүүргийн Засаг дарга
4-р танхим У.Бадамсүрэн
22 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.ЖАРГАЛАН
Хариуцагч: Д.ДАВААХҮҮ
1-р танхим Т.Ганчимэг
23 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Шашир трейд ХХК
Хариуцагч: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын геологи уул уурхай хяналтын улсын байцаагч Д.Наранцацрал
5-р танхим У.Бадамсүрэн
24 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1-р танхим Т.Ганчимэг
25 Хойшилсон Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.ЦААНАХҮҮ
1-р танхим Т.Ганчимэг

Нийт 10752 хурал байна.