-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-09 11:51:50 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Улсын яллагч: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгч: Г.Эрдэнэзол
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Б.Уртнасан
2024-07-29 16:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шинжээч ирээгүй
2 2024-07-09 10:28:26 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Улсын яллагч: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгч: Н.Ренчинжүгдэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Шинжээч: Э.Дарамсэнгэ
Гэрч: Н.Цэрэннадмид
Гэрч: А.Бямбажаргал
Гэрч: Б.Нямдаваа
Гэрч: Х.Баасандорж
Б.Уртнасан
2024-07-03 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-07-04 15:48:10 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Зөрчилд холбогдогч: Г.Баасандорж
Б.Өлзийхишиг
2024-04-12 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-07-04 15:44:18 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Ганзориг
Б.Уртнасан
2024-07-04 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-07-04 15:39:05 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Э.Даш
Б.Уртнасан
2024-07-04 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-07-04 15:36:07 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батсүрэн
Б.Уртнасан
2024-07-04 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-07-04 15:31:43 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Х.Алтансүх
Б.Уртнасан
2024-07-04 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-07-04 15:29:01 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Түвшинтөгс
Б.Уртнасан
2024-07-04 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-07-04 15:25:50 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Э.Отгонбат
Б.Уртнасан
2024-07-04 12:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-07-04 12:32:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Ганбаатар
Б.Уртнасан
2024-07-04 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-07-04 12:28:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Оюун
Б.Уртнасан
2024-07-04 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-07-04 12:25:02 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Өлзийт
Б.Уртнасан
2024-07-04 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-07-04 12:18:22 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Бүрэнбат
Б.Уртнасан
2024-07-04 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-07-04 12:17:01 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Лхагва-Эрдэнэ
Б.Уртнасан
2024-07-04 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-07-03 11:06:34 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Г.Лхагвасүрэн
Б.Өлзийхишиг
2024-06-21 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 74 хурал байна.