-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-09 09:12:11 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: С.Жанчивнямбуу
Өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Э.Хосбаяр
2024-07-25 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
2 2024-07-08 14:57:33 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Г.Үүрдмандах
Э.Хосбаяр
2024-07-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-07-08 12:27:56 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Амгалан
Шүүгдэгч: М.Адъяа
Э.Хосбаяр
2024-07-08 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-07-08 12:06:38 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Амгалан
Шүүгдэгч: М.Адъяа
Э.Хосбаяр
2024-07-08 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
5 2024-07-08 09:39:21 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: С.Соёлхүү
Хохирогч: С.Ганбаатар
Хохирогч: Д.Гансүх
Хохирогч: Л.Дархан-Аварга
Хохирогч: А.Алтанхуяг
Хохирогч: Б.Өнөрцолмон
Хохирогч: Х.Застав
Хохирогч: Г.Мөнхбат
Хохирогч: Б.Эрдэнэбаатар
Хохирогч: Ч.Зоригт
Хохирогч: Д.Нямсүрэн
Иргэний нэхэмжлэгч: Э.Алтанзул
Э.Хосбаяр
2024-07-17 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хохирол, төлбөр төлөх
6 2024-07-05 11:39:37 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: С.Намжил
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Г.Ганчимэг
Өмгөөлөгч: Р.Булгамаа
Өмгөөлөгч: Б.Тэнгис
Өмгөөлөгч: Н.Батболд
Гэрч: Ж.Жамбалдагва
Гэрч: Ж.Дагвадорж
Гэрч: Б.Отгонцэрэн
Гэрч: З.Гантөмөр
Э.Хосбаяр
2024-09-09 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Бусад оролцогч ирээгүй
7 2024-07-04 16:15:56 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Амгалан
Шүүгдэгч: А.Цогтбаатар
Э.Хосбаяр
2024-07-04 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-07-01 16:15:58 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Хохирогч: Г.Түмэнжаргал
Зөрчилд холбогдогч: А.Доржбат
Э.Хосбаяр
2024-06-18 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-07-01 16:15:12 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Э.Даваасүрэн
Хохирогч: Л.Өнөржаргал
Э.Хосбаяр
2024-06-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-07-01 16:14:18 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Д.Жигмидцэрэн
Өмгөөлөгч: Г.Баярсайхан
Э.Хосбаяр
2024-06-07 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-07-01 16:13:15 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Н.Хонгорцэцэг
Э.Хосбаяр
2024-06-07 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-07-01 16:12:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнхбаяр
Э.Хосбаяр
2024-06-07 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-07-01 16:04:25 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Г.Хандсүрэн
Э.Хосбаяр
2024-06-07 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-07-01 16:03:41 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Содбилэг
Хохирогч: Д.Оюунжаргал
Э.Хосбаяр
2024-06-06 08:56 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-07-01 09:24:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Н.Энх-Амгалан
Хохирогч: Г.Баярцэцэг
Э.Хосбаяр
2024-07-01 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 55 хурал байна.