-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-11-21 10:23:05 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Хүрэлбаатар
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-21 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2022-11-16 17:27:22 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Доржсүрэн
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-11-16 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2022-11-16 17:04:33 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Даваа
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-16 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2022-11-16 16:20:03 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Эрдэнэбилэг
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-16 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-11-16 16:12:51 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Мягмаррагчаа
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-16 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2022-11-15 16:44:22 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Батсайхан
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-15 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2022-11-15 16:44:20 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Батсайхан
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-15 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2022-11-09 15:02:19 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Сүхцоодол
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-10-31 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2022-11-09 12:01:24 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Төмөрбаатар
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-09 11:55 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2022-11-09 12:00:46 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Хүрэлбаатар
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-21 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
11 2022-11-09 11:40:40 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Батмөнх
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-09 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2022-11-09 11:33:16 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Цогтбаяр
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-09 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2022-11-09 11:17:44 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: С.Сувдбаяр
Улсын яллагч: Д.Алимаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-11-09 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2022-11-09 11:13:15 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Цоггэрэл
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-11-09 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2022-11-09 11:12:08 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ш.Нямсүрэн
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-11-09 11:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 496 хурал байна.