-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-03-19- 2023-04-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-03-31 16:45:05 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: К.Нанжинханд
Шүүгдэгч: Б.Ганбаатар
Хохирогч: Э.Номин
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-31 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-03-31 16:44:13 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Доржханд
Шүүгдэгч: Б.Ганболд
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-31 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-03-31 14:32:29 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Зөрчилд холбогдогч: С.Хүслэн
Б.Ихтамир
2023-03-31 13:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-03-31 14:17:28 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Доржханд
Хохирогч: Мягмарсүрэн
Хохирогч: Жүгдэрмаа
Иргэний нэхэмжлэгч: С.Нандин-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Э.Баасансүрэн
Б.Ихтамир
2023-03-31 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-03-31 13:54:35 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Шүүгдэгч: Э.Энхмөнх
Хохирогч: Б.Түмэндэмбэрэл
Б.Ихтамир
2023-03-31 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-03-31 12:30:55 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энхтулга
Шүүгдэгч: А.Хос-Эрдэнэ
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Золзаяа
Хохирогч: Б.Ариунболд
Хохирогч: Ч.Эрхэмбаяр
Б.Ихтамир
2023-03-31 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-03-30 16:16:44 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Мядагбадам
Хохирогч: Б.Энхзаяа
Шүүгдэгч: Ц.Анхбаяр
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-30 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-03-30 10:17:42 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Хохирогч: Д.Отгончимэг
Шүүгдэгч: Д.Мөнх-Эрдэнэ
Б.Ихтамир
2023-03-30 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-03-29 15:58:38 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Зөрчилд холбогдогч: Э.Болор
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-29 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-03-29 15:50:35 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Шүүгдэгч: Х.Мөнхнасан
Шүүгдэгч: Ц.Солонго
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-29 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-03-29 15:30:39 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: О.Булганцэцэг
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-29 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-03-29 14:42:40 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Н.Батдорж
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-29 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-03-29 14:41:47 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: А.Пүрэвбаатар
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-29 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-03-29 14:26:53 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Уянга
Шүүгдэгч: О.Ану
Б.Гэршихбөртэ
2023-03-29 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-03-29 11:46:03 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: О.Оюунсүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Эрхбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ганбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамбаа
Н.Идэр
2023-03-29 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 156 хурал байна.