-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-03-19- 2023-04-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-04-19 16:58:36 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баатар
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 16:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-04-19 16:51:10 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Ууганцэцэг
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-04-19 16:41:57 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Г.Доржоо
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-04-19 16:34:50 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нямбат
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-04-19 16:27:43 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: С.Серикбол
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-04-19 16:20:53 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Х.Мөнхбаатар
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-04-19 16:12:02 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Батсайхан
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-04-19 15:59:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Н.Алтангэрэл
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-19 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-04-18 15:26:03 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Шүүгдэгч: Э.Алтанцоож
Хохирогч: Л.Батбаяр
Б.Ихтамир
2023-04-18 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-04-18 12:47:45 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энхтулга
Шүүгдэгч: Н.Баянхангай
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-18 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-04-18 12:37:09 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-18 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-04-18 12:09:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Л.Болор-Эрдэнэ
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-18 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-04-18 10:53:06 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энхтлуга
Шүүгдэгч: М.Батбаяр
Шүүгдэгч: С.Нямдорж
Б.Ихтамир
2023-04-18 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-04-17 17:46:37 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Жанибек
Хохирогч: Ш.Наранчимэг
Б.Ихтамир
2023-04-21 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
15 2023-04-17 17:26:02 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: М.Батзориг
Хохирогч: Д.Долгормаа
Б.Ихтамир
2023-04-17 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 156 хурал байна.