-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-03-19- 2023-04-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-04-06 17:47:03 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бямбадаш
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-06 13:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-04-06 16:02:23 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ч.Болормаа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Урантуяа
Шүүгдэгч: А.Райнбек
Б.Ихтамир
2023-04-06 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-04-06 15:49:18 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Шүүгдэгч: Б.Энхтуяа
Шүүгдэгч: Б.Баянмөнх
Шүүгдэгч: Я.Отгон
Б.Ихтамир
2023-04-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
4 2023-04-06 13:12:25 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бадрал
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-06 13:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-04-06 13:00:21 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ууганбаяр
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-06 12:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-04-06 12:47:54 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Одхүү
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-06 13:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-04-06 12:37:44 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Д.Ганхуяг
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-06 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-04-05 16:27:27 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Хохирогч: Ц.Зина
Зөрчилд холбогдогч: Д.Дэлгэрхүү
Н.Идэр
2023-04-05 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-04-05 16:21:27 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Хохирогч: Ц.Амартүвшин
Зөрчилд холбогдогч: Б.Хүрэлбаатар
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Тунгалаг
Н.Идэр
2023-04-05 16:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-04-05 16:08:44 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Хохирогч: П.Одончимэг
Зөрчилд холбогдогч: Т.Батпүрэв
Н.Идэр
2023-04-05 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-04-05 15:39:20 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Батхуяг
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-05 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-04-05 11:25:04 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа
Яллагдагч: Р.Ууганбаяр
Б.Ихтамир
2023-04-05 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-04-05 10:16:39 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: К.Нанжинханд
Шүүгдэгч: Ш.Болдбаатар
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-05 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-04-04 21:45:16 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Батхуяг
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-05 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
15 2023-04-04 21:41:11 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энхтулга
Шүүгдэгч: Ч.Чулуун-Эрдэнэ
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-04 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 156 хурал байна.