-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-03-19- 2023-04-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-04-11 16:27:16 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Отгонтуяа
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-11 15:41 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-04-11 16:10:28 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: П.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: Г.Таванхуруу
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-11 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-04-11 14:26:58 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ч.Болормаа
Хохирогч: Г.Баярмаа
Шүүгдэгч: П.Шүрэнчимэг
Б.Ихтамир
2023-04-11 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-04-11 13:54:44 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Чулуугбат
Хохирогч: А.Батцэцэг
Б.Ихтамир
2023-04-11 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-04-11 13:40:17 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: С.Мөнхбаяр
Хохирогч: Н.Даваажав
Хохирогч: М.Энхцолмон
Б.Ихтамир
2023-04-10 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-04-11 12:31:08 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Эрдэнэжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Н.Пагамдулам
Хохирогч: С.Чулуунцэцэг
Б.Ихтамир
2023-04-25 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
7 2023-04-11 10:12:23 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Хохирогч: э.Тамир
Шүүгдэгч: Лувсанбалдан
Б.Ихтамир
2023-04-28 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
8 2023-04-10 14:23:11 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Мядагбадам
Хохирогч: С.Мягмарсүрэн
Өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-04-10 10:13:50 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Шүүгдэгч: Э.Алтанцоож
Хохирогч: Л.Батбаяр
Б.Ихтамир
2023-04-18 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
10 2023-04-10 09:40:20 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Хохирогч: Г.Алтанчимэг
Шүүгдэгч: Д.Адъяадорж
Шүүгдэгч: Б.Жавхлан
Н.Идэр
2023-04-10 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-04-07 14:21:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: А.Батхуяг
Б.Ихтамир
2023-04-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч солигдсон,хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
12 2023-04-07 12:05:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Н.Урантөгс
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-07 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-04-07 11:58:26 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Шинэхүү
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-07 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-04-07 11:44:26 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: П.Мөнгөнтуул
Б.Гэршихбөртэ
2023-04-07 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-04-07 10:30:37 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ч.Болормаа
Хохирогч: А.Оргилболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа
Шүүгдэгч: Б.Эмүжин
Б.Ихтамир
2023-04-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 156 хурал байна.