-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-06-11- 2024-07-11)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-06-17 14:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: П.Отгонбаяр
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
2 2024-06-17 14:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: О.Лхагвадорж
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
3 2024-06-13 13:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Соёлмаа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Бат-Эрдэнэ
Зөрчилд холбогдогч: О.Ханбулаг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Билгүүн
Зөрчилд холбогдогч: Э.Отгонбат
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
4 2024-06-12 15:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мижиддорж
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
5 2024-06-12 15:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Г.Отгонбаатар
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан

Нийт 5 хурал байна.