-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2023-05-26- 2023-06-26)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-06-15 09:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Д.Март
Орчуулагч: Б.Маналсүрэн
Яллагдагч: Ж.Хосбаяр
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
2 2023-06-05 16:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: С.Батмөнх
Иргэний шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
3 2023-06-05 16:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Тамир
Иргэний шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
4 2023-06-05 15:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Г.Батсүрэн
Иргэний шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
5 2023-06-05 15:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Иргэний шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
6 2023-06-05 15:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Д.Наранбаатар
Иргэний шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан
7 2023-06-02 14:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Иргэний шүүх хуралдааны танхим П.Баясгалан

Нийт 7 хурал байна.