-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-11-21- 2022-11-25)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-11-22 16:30 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Л.Оюунтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Хүрэлтогоо
Хуралдааны танхим 104 Б.Нармандах
2 2022-11-22 16:20 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Л.Оюунтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Э.Содбилгүүн
Хуралдааны танхим 104 Б.Нармандах
3 2022-11-22 16:20 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Батсүх
Прокурор: Л.Оюунтуяа
Хуралдааны танхим 104 Б.Нармандах
4 2022-11-22 15:50 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Л.Оюунтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Талынбор
Хуралдааны танхим 104 Б.Нармандах
5 2022-11-22 15:00 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Л.Оюунтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Э.Намжил
Хуралдааны танхим 104 Б.Нармандах

Нийт 5 хурал байна.