-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-09-27 15:10 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Гантогоо
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Бат-Өлзий
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Өмгөөлөгч: Н.Мандахсайхан
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
2 2022-06-07 09:00 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Мөнхжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
3 2022-05-27 11:22 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Гантогоо
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Мандахсайхан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: н.Бат-Өлзий
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам

Нийт 3 хурал байна.