-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-08-26 17:35 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Сүхээ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Болормаа
Хариуцагч: П.Пүрэв
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Иргэний хурлын танхим Э.Дулмаа
Б.Сарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2 2022-06-16 11:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Долгоржав
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Иргэний хурлын танхим Г.Энх-Амгалан
3 2022-05-05 10:00 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Гомбосүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Иргэний хурлын танхим Э.Дулмаа
4 2022-05-02 10:00 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Бат-Өлзий
Хариуцагч: Морьтын Өндөр ХХК
Иргэний хурлын танхим Г.Энх-Амгалан
5 2022-03-18 11:00 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Хархорин ХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Дашмаа
Хариуцагч: Т.Мөнхзориг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Иргэний хурлын танхим Э.Дулмаа
Г.Энх-Амгалан

Нийт 5 хурал байна.