-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-05-25 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Жаргалсайхан
Хариуцагч: А.Аюуш
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
2 2022-05-20 08:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Гантогоо
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Номинзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Энх-Эрдэнэ
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
3 2022-05-18 10:41 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Бадрах
Хариуцагч: П.Ганбаатар
Өмгөөлөгч: Д.Алимаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
4 2022-05-18 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Одончимэг
Хариуцагч: Б.Баяржаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Алимаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
5 2022-05-18 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Ганбат
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
6 2022-05-14 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : н.Ганбаатар
Хариуцагч: Л.Эрдэнэзаяа
Хариуцагч: н.Энхцэцэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
7 2022-05-11 12:33 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Бадамхүү
Хариуцагч: Э.Тайванжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
8 2022-05-11 11:45 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Дарьсүрэн
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
9 2022-05-11 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Гомбосүрэн
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
10 2022-05-11 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Р.Оюунаа
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Энхцэцэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
11 2022-05-06 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Бямбасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
Хариуцагч: З.Баасанхүү
Хариуцагч: З.Наранхүү
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
12 2022-05-04 16:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: О.Цэвэлмаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
13 2022-05-04 11:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: А.Хашбаатар
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
14 2022-05-04 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Ганболд
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
15 2022-04-22 11:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Баасанцэрэн
Хариуцагч: Д.Төртогтох
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
16 2022-04-21 11:55 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Шинэдүү
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
17 2022-04-18 13:06 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: МоЭнКо ХХК
Хариуцагч: Б.Жавзан, Х.Бат-Амгалан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
18 2022-03-30 09:27 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Аманхан
Хариуцагч: Ховд сум Эрүүл мэндийн төв
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
19 2022-03-30 09:27 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Алмагүл
Хариуцагч: 1 дүгээр цэцэрлэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
20 2022-03-29 14:43 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Гомбодаш
Хариуцагч: Б.Мөнхзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
21 2022-03-28 16:57 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Сувдмаа
Хариуцагч: Ц.Санждорж
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
22 2022-03-10 10:31 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Очирбат
Хариуцагч: Г.Мөнхтулга
Хариуцагч: Д.Тунгалаг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
23 2022-03-01 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Одонтуяа
Хариуцагч: Г.Баяр-Эрдэнэ
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
24 2022-02-23 14:03 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Энхзаяа
Хариуцагч: Б.Батжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
25 2022-02-23 12:42 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бадамцэцэг
Хариуцагч: Б.Пүрэвдорж
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ

Нийт 33 хурал байна.