-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-10-26 16:12 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Нямцэнд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагч: Г.Чинзориг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
2 2022-10-26 11:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК
Хариуцагч: Бадамлах дөл ХХК
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
3 2022-10-12 17:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Нандин
Хариуцагч: Ш.Норовчулуун
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
4 2022-10-12 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Оюундэлгэр
Хариуцагч: Б.ЭНхтулга
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
5 2022-10-07 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Баянжаргал
Хариуцагч: Ц.Түвшинбаатар
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
6 2022-10-07 08:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Ганчимэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
7 2022-10-04 16:12 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Гэрэлчулуун
Хариуцагч: С.Бөхболд
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
8 2022-10-04 16:07 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Цэрэндулам
Хариуцагч: Б.Гантулга
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
9 2022-08-30 08:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Хүдэр
Хариуцагч: Х.Ганболд
Хариуцагч: Б.Батсайхан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
10 2022-08-29 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Манан
Хариуцагч: Н.Цэндсүрэн
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
11 2022-08-11 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: П.Бадамдорж
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Нямсүрэн
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
12 2022-08-11 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: А.Мягмарсүрэн
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
13 2022-08-11 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Должин
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
14 2022-08-11 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: А.Отгонжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
15 2022-08-11 08:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Батмөнх
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Цогоо
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
16 2022-07-28 09:24 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Амангүл
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
17 2022-07-27 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Ууганзаяа
Хариуцагч: Т.Оюунболд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
18 2022-07-20 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ганчимэг
Хариуцагч: М.Нямдаваа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
19 2022-07-07 15:05 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Алимаа
Хариуцагч: Г.Оролмаа
Иргэдийн төлөөлөгч: Ч.Баттулга
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
20 2022-07-06 10:11 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: З.Мирас
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Тилеухан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
21 2022-06-24 13:12 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Шинэдүү
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
22 2022-06-24 12:45 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Б.Ганцоож
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
23 2022-06-07 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Пүрэвдорж
Хариуцагч: Ж.Бадамжав
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
24 2022-06-07 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
25 2022-06-06 15:57 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Оюунтүлхүүр
Хариуцагч: Б.Ням-Эрдэнэ
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан

Нийт 34 хурал байна.