-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-12-13 09:30 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Т.Ариунболд
Шүүгдэгч: А.Сундуйдорж
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ж.Оюунчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Шүрхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Оюунчимэг
Эрүүгийн хурлын танхим Г.Энх-Амгалан
2 2022-12-12 10:00 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ц.Цэрэнпүрэв
Улсын яллагч: Д.Алимаа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Алтангэрэл
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Ганцацрал
Эрүүгийн хурлын танхим Г.Энх-Амгалан
3 2022-12-02 11:00 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ц.Түвшинтөгс
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Хохирогч: Ш.Баасансүрэн
Эрүүгийн хурлын танхим Г.Энх-Амгалан
4 2022-03-02 14:54 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Э.Жамбалсанжид
Улсын яллагч: Б.Эрдэнэбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Пүрэвтогтох
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ариунжаргал
Эрүүгийн хурлын танхим Г.Энх-Амгалан

Нийт 4 хурал байна.