-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-05-31 13:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Хохирогч: Ө.Баярцэцэг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Шүүгдэгч: Н.Балжинням
Шүүгдэгч: Н.Ганцэцэг
Шүүгдэгч: Н.Ирэхзаяа
Шүүгдэгч: Ж.Улаанхүү
Шүүгдэгч: Х.Бямбаа
Шүүгдэгч: Б.Гомбосүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Х.Баатарбилэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Ган-Очир
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Пагма-Оролмаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Хосбаяр
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
2 2022-05-30 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Г.Батцогт
Шүүгдэгч: Д.Батсайхан
Өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
3 2022-05-16 13:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Шүүгдэгч: Э.Баасандагва
Хохирогч: Л.Энхтайван
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
4 2022-05-16 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: М.Гончигсүрэн
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хохирогч: П.Батнасан
Иргэний хариуцагч: О.Баатаржав
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
5 2022-05-12 10:15 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: М.Амгаланбаатар
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
6 2022-05-09 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Яллагдагч: Б.Гантулга
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
7 2022-04-21 13:51 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Т.Дүрэвбат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
8 2022-03-04 16:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Б.Анхбаяр
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
9 2022-01-20 14:25 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Дагва
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
10 2022-01-20 14:12 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Т.Отгонбилэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
11 2022-01-20 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа

Нийт 11 хурал байна.