-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-09-29 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: Сарангэрэл
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
2 2022-09-28 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Өмгөөлөгч: Отгондорж
Яллагдагч: Г.Ганзориг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
3 2022-09-27 08:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Т.Мягмар
Өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
4 2022-09-22 08:20 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Хохирогч: Д.Энхжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Чингүүнжав
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
5 2022-09-21 15:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Адууч
Өмгөөлөгч: Ж.Жаргалбаяр
Хохирогч: Н.Булганчимэг
Прокурор: Б.Батцоож
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
6 2022-09-20 10:10 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Яллагдагч: Г.Ганзориг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
7 2022-09-15 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Шүүгдэгч: С.Батжаргал
Хохирогч: Н.Уртнасан
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
8 2022-09-13 15:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бадамдорж
Хохирогч: С.Энхцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
9 2022-09-13 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Баянзул
Прокурор: Т.Өсөхболд
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
10 2022-09-13 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ариунболд
Яллагдагч: О.Иөнгөнтогтох
Өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
11 2022-09-12 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Яллагдагч: П.Эрдэнэ-Очир
Өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
12 2022-09-08 13:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Хохирогч: Ө.Баярцэцэг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Шүүгдэгч: Н.Балжинням
Шүүгдэгч: Ж.Улаанхүү
Шүүгдэгч: Х.Бямбаа
Шүүгдэгч: Б.Гомбосүрэн
Шүүгдэгч: Н.Ганцэцэг
Шүүгдэгч: Н.Ирэхзаяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Х.Баатарбилэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Ган-Очир
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Пагма-Оролмаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
13 2022-08-22 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Яллагдагч: Г.Өөдэй
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
14 2022-07-28 12:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: М.Пүрэвшамид
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
15 2022-07-28 11:20 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Пүрэвжав
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
16 2022-07-28 11:10 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Заяабаатар
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
17 2022-07-28 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: С.Батжаргал
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
18 2022-07-28 10:40 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Н.Бат-Өлзий
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
19 2022-07-28 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
20 2022-07-28 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Халиунаа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
21 2022-07-28 10:20 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Х.Есенбек
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
22 2022-07-28 10:10 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Мөнгөнцагаан
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
23 2022-07-28 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: А.Бахытбек
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
24 2022-07-28 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: Т.Лхагвасүрэн
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
25 2022-07-28 09:20 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Зөрчилд холбогдогч: К.Мухамет
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс

Нийт 38 хурал байна.