-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-05-17 14:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Оюунсувд
Хариуцагч: С.Бямбацогт
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: н.Очирбат
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
2 2022-05-17 13:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
3 2022-05-17 13:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа

Нийт 3 хурал байна.