-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-12-20 08:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
2 2022-12-20 08:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
3 2022-12-20 08:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
4 2022-11-08 10:14 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Марина
Хариуцагч: Б.Оюунбилэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
5 2022-08-09 08:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Батзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагч: С.Ширбазар
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
6 2022-08-08 11:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дамиранжав
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ш.Ганболд
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
7 2022-08-08 11:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Мөнгөнцацрал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Батзаяа
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
8 2022-08-08 11:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : т.мӨНГӨНӨЦАЦРАЛ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Батзаяа
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
9 2022-08-08 10:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Тэгшбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Хандмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: З.Наранхүү
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: З.Баасанхүү
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
10 2022-08-08 10:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Айгүл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батсүх
Хариуцагч: М.Аманжол
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: А.Мамай
Гуравдагч этгээд: А.Баймалдо
Гуравдагч этгээд: Т.Айсэвлэ
Гуравдагч этгээд: М.Сайрангүл
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
11 2022-08-08 09:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бадамцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагч: Б.Отгонбаяр
Хариуцагч: О.Батбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
12 2022-05-17 14:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Оюунсувд
Хариуцагч: С.Бямбацогт
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: н.Очирбат
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
13 2022-05-17 13:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
14 2022-05-17 13:30 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа

Нийт 14 хурал байна.