-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-12-23- 2022-12-23)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-06-09 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Оюунбат
Хариуцагч: Улсын бүртгэлийн хэлтэс
"Б" танхим Б.Баярцогт
2 2022-02-28 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Эрдэнэтуяа, Ж.Оюунзул
Хариуцагч: Оюунсүрэн
Хариуцагч: Б.Чулуунбат
"Б" танхим Б.Цэрэнханд
3 2022-02-28 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
Хариуцагч: Оюунсүрэн
Хариуцагч: Г.Ганзориг
"Б" танхим Б.Цэрэнханд
4 2022-02-24 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Эрдэнэтуяа
Нэхэмжлэгч: Ж.Оюунзул
Хариуцагч: Санхүү аудитын алба
"Б" танхим Б.Цэрэнханд
5 2022-02-16 13:30 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Эрдэнэтуяа
Хариуцагч: Сүхбатар аймгийн Засаг дарга
"Б" танхим Б.Цэрэнханд

Нийт 5 хурал байна.