-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-12-23- 2022-12-23)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-05-24 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Цэнд
Хариуцагч: Ц.Алтансүх
"А" танхим П.Болормаа
2 2022-05-20 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
3 2022-05-20 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хүрэн бэлчир уул ББСБ
Хариуцагч: А.Даваахүү, Хандсүрэн нар
"А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
4 2022-05-20 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Хонгорзул
Хариуцагч: С.Баасандорж
"А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
5 2022-05-19 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Ц.Эрдэнэзуу
6 2022-05-19 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Ц.Эрдэнэзуу
7 2022-05-19 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Ундармаа
Хариуцагч: М.Намжилдорж
"Б" танхим Ц.Эрдэнэзуу
8 2022-05-19 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Ундармаа
Хариуцагч: М.Намжилдорж
"А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
9 2022-05-19 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
10 2022-05-17 15:08 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ханан салхит ХХК
Хариуцагч: Талын зам ХХК
"Б" танхим Ц.Эрдэнэзуу
11 2022-05-17 09:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим П.Болормаа
12 2022-05-13 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
13 2022-05-13 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
14 2022-05-11 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ханан салхит ХХК
Хариуцагч: Талын зам ХХК
"А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
15 2022-05-10 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн албаны зөвлөл
Хариуцагч: М.Өлзиймөнх
"А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
16 2022-05-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим П.Болормаа
17 2022-05-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим П.Болормаа
18 2022-05-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим П.Болормаа
19 2022-05-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим П.Болормаа
20 2022-05-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим П.Болормаа
21 2022-05-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "А" танхим П.Болормаа
22 2022-05-02 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн албаны зөвлөл
Хариуцагч: М.Өлзиймөнх
"Б" танхим Ц.Эрдэнэзуу
23 2022-04-22 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Ц.Эрдэнэзуу
24 2022-04-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Практикал даатгал
Хариуцагч: Г.Батсуурь
"А" танхим П.Болормаа
25 2022-04-13 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим П.Болормаа

Нийт 35 хурал байна.