-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-12-23- 2022-12-23)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-12-19 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Анхбаяр
Прокурор: Г.Манилцэцэг
Хохирогч: Х.Пүрэвдаваа
"Б" танхим Д.Алтаннавч
2 2022-12-19 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Соёлсүх
Хохирогч: Э.Ууганхүслэн
Улсын яллагч: Д.Сүрэнхорлоо
"Б" танхим Д.Алтаннавч
3 2022-12-19 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: У.Батболд
Хохирогч: Б.Нэргүйцэцэг
Улсын яллагч: Д.Сүрэнхорлоо
"Б" танхим Д.Алтаннавч
4 2022-12-14 10:40 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Сүрэнхорлоо
Шүүгдэгч: Э.Соёлсүх
Хохирогч: Э.Ууганхүслэн
"Б" танхим Д.Алтаннавч
5 2022-12-14 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Сүрэнхорлоо
Шүүгдэгч: Д.Энхтөр
Хохирогч: С.Шүхэрцэцэг
"Б" танхим Н.Баярбаатар
6 2022-12-14 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Д.Батбаяр, Х.Амарсайхан
"Б" танхим Н.Баярбаатар
7 2022-12-13 10:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: Ч.Идэрчулуун
Иргэний нэхэмжлэгч: Г.Цолмон
"Б" танхим Н.Баярбаатар
8 2022-12-13 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Т.Алтанчимэг
Хохирогч: Буянцогт
"Б" танхим Н.Баярбаатар
9 2022-12-13 09:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Сүрэнхорлоо
Шүүгдэгч: Я.Мажигсүрэн
Хохирогч: З.Гонгорбаатар
"Б" танхим С.Насанбуян
10 2022-12-13 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Мөнхтуяа
Улсын яллагч: Д.Сүрэнхорлоо
Хохирогч: Ц.Чимэдцэеэ
"Б" танхим С.Насанбуян
11 2022-12-12 16:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Э.Мөнхзул
Хохирогч: Д.Цэцэгдэлгэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
"Б" танхим Д.Алтаннавч
12 2022-12-12 14:20 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Энхбаяр
"Б" танхим Д.Алтаннавч
13 2022-12-12 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ө.Мөнхбаяр
Хохирогч: Г.Гантуяа
"Б" танхим Д.Алтаннавч
14 2022-12-12 08:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: И.Мамдух
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Жайнагул
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Цээсүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Айбек
"Б" танхим С.Насанбуян
15 2022-12-07 09:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Х.Насанжаргал
Хохирогч: Ч.Идэрчулуун нар
Шүүгдэгч: Б.Сайнхүү, В.Гүррагчаа, Б.Оюунбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
"Б" танхим С.Насанбуян
16 2022-11-23 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Э.Ууганбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогч: Л.Гансүх
"Б" танхим Н.Баярбаатар
17 2022-11-21 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энх-Амгалан
Яллагдагч: Б.Сайнхүү
Яллагдагч: В.Гүррагчаа
Яллагдагч: Б.Оюунбаатар
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогч: Ч.Идэрчулуун нар
"Б" танхим С.Насанбуян
18 2022-11-18 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Э.Ууганбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогч: Л.Гансүх
"Б" танхим Н.Баярбаатар
19 2022-11-14 10:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Сүрэнхорол
Шүүгдэгч: Ц.Алтанцэцэг
Хохирогч: О.Даваасүрэн
"Б" танхим Н.Баярбаатар
20 2022-11-03 09:40 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Д.Батбилэг
Хохирогч: А.Мөнхжаргал
"Б" танхим Н.Баярбаатар
21 2022-08-01 14:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Жаргалсайхан
Зөрчилд холбогдогч: Т.Нармандах
Прокурор: Д.Баттулга
"Б" танхим Н.Баярбаатар
22 2022-08-01 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Мөнхзул
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Прокурор: Д.Баттулга
"Б" танхим Д.Алтаннавч
23 2022-07-26 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Сүхбаатар
Хохирогч: Х.Мөнхтүвшин, Б.Сайнчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"Б" танхим Д.Алтаннавч
24 2022-07-25 14:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: О.Мөнхсэдэд
Хохирогч: С.Ажирахгүй
"Б" танхим Д.Алтаннавч
25 2022-07-25 14:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Д.Алтаннавч

Нийт 76 хурал байна.