-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-12-23- 2022-12-23)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-08-01 14:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Жаргалсайхан
Зөрчилд холбогдогч: Т.Нармандах
Прокурор: Д.Баттулга
"Б" танхим Н.Баярбаатар
2 2022-08-01 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Мөнхзул
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Прокурор: Д.Баттулга
"Б" танхим Д.Алтаннавч
3 2022-07-26 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Сүхбаатар
Хохирогч: Х.Мөнхтүвшин, Б.Сайнчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"Б" танхим Д.Алтаннавч
4 2022-07-25 14:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Д.Алтаннавч
5 2022-07-25 14:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: О.Мөнхсэдэд
Хохирогч: С.Ажирахгүй
"Б" танхим Д.Алтаннавч
6 2022-07-25 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: У.Дамдинбаатар
Хохирогч: Б.Мөнхжаргал
"Б" танхим Д.Алтаннавч
7 2022-07-25 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ш.Батсүрэн
Хохирогч: Г.Дулам
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
Прокурор: Х.Насанжаргал
"Б" танхим Д.Алтаннавч
8 2022-07-25 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Батхуяг
Хохирогч: Г.Шинэтулга
Прокурор: Х.Насанжаргал
"Б" танхим Д.Алтаннавч
9 2022-07-22 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Азхүү
Хохирогч: Э.Эрдэнэхуяг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: н.Сайнбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"Б" танхим Н.Баярбаатар
10 2022-07-22 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Сүхчулуун
Хохирогч: Г.Алтанчимэг, Г.Болорсолонго
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
Иргэний нэхэмжлэгч: Р.Энхболд
Прокурор: Б.Энх-Амгалан
"Б" танхим Д.Алтаннавч
11 2022-07-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Д.Алтаннавч
12 2022-07-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Д.Алтаннавч
13 2022-07-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Жамъяндорж
Хохирогч: Ю.Мөнхбаяр
Прокурор: Х.Насанжаргал
"Б" танхим Д.Алтаннавч
14 2022-07-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Д.Алтаннавч
15 2022-07-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Манлайбаяр
Хохирогч: Ш.Насанжаргал
Прокурор: Г.Мөнхтүвшин
"Б" танхим Д.Алтаннавч
16 2022-07-20 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Мөнгөнхөлөг
Хохирогч: Ц.түвшинбаяр
Прокурор: Б.Энх-Амгалан
"Б" танхим Н.Баярбаатар
17 2022-07-20 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Ёндонравцал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Хохирогч: Н.Ууганбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Алтанзаяа
Прокурор: М.Сумъяа
"Б" танхим Н.Баярбаатар
18 2022-07-06 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: Ж.Нямбаяр
"Б" танхим Н.Баярбаатар
19 2022-07-06 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: Г.Энхтүвшин
"Б" танхим Д.Алтаннавч
20 2022-07-06 14:40 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: А.Ботболд
"Б" танхим Н.Баярбаатар
21 2022-07-06 14:20 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: Б.Дэлгэрбуян
"Б" танхим Н.Баярбаатар
22 2022-07-06 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: М.Баттогтох
"Б" танхим Н.Баярбаатар
23 2022-07-06 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: М.Наранбат
"Б" танхим Д.Алтаннавч
24 2022-07-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: Б.Энхбаатар
"Б" танхим Д.Алтаннавч
25 2022-07-05 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Х.Насанжаргал
Шүүгдэгч: Ч.Нямдорж
"Б" танхим Н.Баярбаатар

Нийт 56 хурал байна.