-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-12-23- 2022-12-23)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-05-10 15:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Ханджав
Шүүгдэгч: Б.Энхбадрал
Өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогч: С.Нямдорж
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
2 2022-05-10 15:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх "Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
3 2022-05-10 11:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Сумъяа
Шүүгдэгч: Э.Очирбат
Шүүгдэгч: А.Насанбаяр
Хохирогч: Г.Ганхуяг
Өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
4 2022-05-10 11:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх "Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
5 2022-05-10 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Ханджав
Шүүгдэгч: Б.Чулуун-Эрдэнэ
Хохирогч: Д.Мөнхнаст
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
6 2022-04-07 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: З.Баянбилэг
Шүүгдэгч: Д.Энхтөр
Шүүгдэгч: Б.Одонгэрэл
Прокурор: Б.Батнасан
Өмгөөлөгч: Д.Энхцэцэг
Өмгөөлөгч: Ж.Батзоригт
Өмгөөлөгч: Д.Намсрайжав
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
7 2022-03-15 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батнасан
Шүүгдэгч: Б.Одонгэрэл нар
Өмгөөлөгч: Ж.Батзоригт, Д.Энхцэцг, Д.Намсрайжав
Хохирогч: Д.Ганбаяр
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
8 2022-03-15 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх "А" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
9 2022-03-15 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Э.Ганболор
Хохирогч: Л.Цэнгэл
Өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"А" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
10 2022-03-15 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Э.Ганболор
Хохирогч: Л.Цэнгэл
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
11 2022-03-01 15:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батнасан
Шүүгдэгч: Б.Одонгэрэл нар
Өмгөөлөгч: Ж.Батзоригт, Д.Энхцэцг, Д.Намсрайжав
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
12 2022-03-01 14:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батнасан
Шүүгдэгч: Э.Мягмарсайхан
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр, Б.Баясгалан
Хохирогч: О.Үүрийнтуяа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: П.Оюунгэрэл
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
13 2022-03-01 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Ханджав
Хохирогч: Л.Бататардорж
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
14 2022-03-01 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батнасан
Шүүгдэгч: Х.Байгалмаа
Өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
15 2022-02-25 14:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Осгонбаяр
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
16 2022-02-14 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Ханджав
Шүүгдэгч: Ч.Санчир
Шүүгдэгч: Т.Шинэхүү
Хохирогч: Х.Хатанбаатар
Өмгөөлөгч: Б.Болдбаатар
Өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
17 2022-02-14 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батнасан
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Өмгөөлөгч: О.Үүрийнтуяа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: П.Оюунгэрэл
Шүүгдэгч: Э.Мягмаржав
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг

Нийт 17 хурал байна.