-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-11-22- 2021-11-26)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-11-25 10:36 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Х.Золзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Жанчив
Прокурор: Ц.Мөнхтуяа
Нэхэмжлэгч: Л.Отгонбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Туул
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Отгонбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Мөнхтуяа
Хуралдааны танхим 106 Б.Бямбасүрэн
2 2021-11-23 19:09 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бямбацэцэг
Хариуцагч: О.Азбаяр
Хуралдааны танхим 104 Р.Үүрийнтуяа
3 2021-11-22 14:00 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Баянжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Энхбаяр
Хариуцагч: Г.Баяржаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Х.Оюунбат
Хуралдааны танхим 106 Р.Үүрийнтуяа

Нийт 3 хурал байна.