-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-12-02 18:06 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Ариунаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Цэцэгсүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Өлзийбаяр
Гуравдагч этгээд: Б.Батсүх
Өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим С.Оюунгэрэл
2 2021-11-09 15:54 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Гантогоо
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Мандахсоёл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
3 2021-06-29 14:00 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Ариунаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Цэцэгсүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Өлзийбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: Б.Батсүх
Өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим С.Оюунгэрэл
4 2021-06-25 19:18 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Мөнхтөмөр
Өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагч: Б.Батсайхан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Дэмид
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Цэцэгсүрэн
Гуравдагч этгээд: Ш.Батсуурь
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
5 2021-03-23 14:00 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Төмөр-Очир
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Ганзориг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Сайханцэцэг
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим С.Оюунгэрэл
6 2021-03-22 14:44 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Нямдарь
Нэхэмжлэгч: Отгонбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Гэрэлмаа
Гуравдагч этгээд: Жаргалсайхан
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхбат
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
7 2021-03-22 09:00 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Отгонбаяр
Нэхэмжлэгч: С.Нямдарь
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Гэрэлмаа
Гуравдагч этгээд: М.Жаргалсайхан
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхбат
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
8 2021-03-19 15:00 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Гантөмөр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Мөнхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Ганзориг
Гуравдагч этгээд: Даваадорж
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
9 2021-03-17 16:30 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Гантогоо
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Ганзориг
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Номинзаяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Цолмон
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим С.Оюунгэрэл
10 2021-03-17 09:30 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Гантогоо
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Ганзориг
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Номинзаяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Э.Цолмон
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим С.Оюунгэрэл
11 2021-03-16 10:58 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Наранцэцэг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Ганцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Баяраа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: З.Энхбаяр
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам
12 2021-03-16 09:00 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Энхзаяа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Наранцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Мөнхбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Баяраа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Ганцэцэг
Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны танхим Г.Янжиндулам

Нийт 12 хурал байна.