-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-11-29 16:50 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Нансалмаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
2 2021-11-29 16:48 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Наранзул
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
3 2021-11-08 16:34 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ганзориг
Хариуцагч: Ховд аймаг дахь Цагдаагийн газар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Ганцогт
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
4 2021-11-04 09:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Нансалмаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
5 2021-11-04 09:18 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Наранзул
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
6 2021-06-04 14:25 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Болатбек
Хариуцагч: Н.Жемисхан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
7 2021-06-02 10:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Капитал банкны эрх хүлээн авагч
Хариуцагч: Д.Отгонзаяа
Хариуцагч: А.Отгонбаатар
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
8 2021-03-03 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
9 2021-01-28 11:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Нямдаваа
Хариуцагч: Ц.Давааахүү
Хариуцагч: Г.Ганчимэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Отгонжаргал
10 2021-01-13 08:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Мөнхсайхан
Хариуцагч: Д.Батзориг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Отгонжаргал
11 2021-01-11 15:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Монгол Улсын Сангийн яам
Хариуцагч: Г.Жамъяан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Отгонжаргал
12 2021-01-08 08:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Бадамцэцэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Отгонжаргал

Нийт 12 хурал байна.