-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-12-22 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ш.Сувд-Эрдэнэ
Хариуцагч: Х.Оюунбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
2 2021-12-17 14:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Гантөмөр
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
3 2021-12-17 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Батжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
4 2021-12-17 13:40 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Х.Уранчимэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
5 2021-12-17 13:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Б.Бат-Орших
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
6 2021-12-17 13:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Дариймаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
7 2021-12-17 13:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Дариймаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
8 2021-12-17 11:40 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Дархижав
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
9 2021-12-17 11:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Баасандорж
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
10 2021-12-17 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Ганболд
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
11 2021-12-17 10:40 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Какей
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
12 2021-12-17 10:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Мөнхнасан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
13 2021-12-17 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: З.Батмөнх
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
14 2021-12-17 09:40 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ү.Цэрэндорж
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
15 2021-12-17 09:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Тунгалагхүү
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
16 2021-12-17 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Бадамханд
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
17 2021-12-15 17:15 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Эрдэнэбилэг
Нэхэмжлэгч: Б.Баттогтох
Нэхэмжлэгч: Б.Батцэцэг
Хариуцагч: Б_Болдбаатар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
18 2021-12-10 10:32 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Хүрэлмөнх
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Цэндсүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: н.Бямбадаш
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
19 2021-12-08 10:15 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Оюунсувд
Хариуцагч: Бямбацогт
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
20 2021-11-29 16:50 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Нансалмаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
21 2021-11-29 16:48 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Наранзул
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
22 2021-11-17 11:53 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Мөнгөнцацрал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Батзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
23 2021-11-08 16:34 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ганзориг
Хариуцагч: Ховд аймаг дахь Цагдаагийн газар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Ганцогт
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
24 2021-11-04 09:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Нансалмаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
25 2021-11-04 09:18 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ховд аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Наранзул
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ

Нийт 38 хурал байна.