-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-12-30 09:35 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
2 2021-12-30 09:35 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
3 2021-12-30 09:35 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
4 2021-12-20 17:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
5 2021-11-11 13:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: С.Алтан-Очир
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
6 2021-11-11 13:27 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Б.Энх-Амгалан
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
7 2021-10-04 14:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хохирогч: Т.Баярсайхан
Прокурор: Э.Ууганзаяа
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
8 2021-09-02 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Зөрчилд холбогдогч: г.адууч
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
9 2021-07-05 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Сувд-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Б.Бадамцэвээн
Өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Хохирогч: Т.Батбуян
Гэрч: Баяндорж
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
10 2021-05-21 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
11 2021-02-17 15:19 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Шүүгдэгч: э.Аккуба
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хохирогч: Ц.Болорхүү
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: О.Мандалсүрэн
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
12 2021-01-12 11:46 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Шүүгдэгч: э.Аккуба
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: О.Мандалсүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Н.Нямдорж
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
13 2021-01-03 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Ариунболд
Прокурор: Н.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Гэрч: Ялалт
Гэрч: Эрдэнэбулган
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа

Нийт 13 хурал байна.