-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-10-21 11:50 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: н.Шинэзориг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
2 2021-10-08 12:44 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Х.Серик
Прокурор: Э.Ууганзаяа
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хохирогч: Д.Энхбат
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхзаяа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
3 2021-10-07 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Х.Аюужан
Прокурор: Т.Өсөхболд
Өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: С.Тилеуберди
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
4 2021-10-04 14:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хохирогч: Т.Баярсайхан
Прокурор: Э.Ууганзаяа
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
5 2021-09-23 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Д.Мянганбаатар
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
6 2021-09-17 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
7 2021-09-16 15:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
8 2021-09-15 16:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Б.Энхбат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
9 2021-09-15 16:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нарангэрэл
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
10 2021-09-06 13:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
11 2021-09-02 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Зөрчилд холбогдогч: г.адууч
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
12 2021-09-02 10:16 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Зөрчилд холбогдогч: Г.Сумшагай
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
13 2021-09-02 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Зөрчилд холбогдогч: Л.төмөрхүү
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
14 2021-09-02 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Зөрчилд холбогдогч: А.Аманкельд
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
15 2021-08-31 16:10 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Зөрчилд холбогдогч: Д.Солонго
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
16 2021-08-12 13:50 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Зөрчилд холбогдогч: Х.Гантулга
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
17 2021-08-12 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Зөрчилд холбогдогч: Б.Болдоо
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
18 2021-07-22 12:46 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Зөрчилд холбогдогч: Б.Лхам-Эрдэнэ
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
19 2021-07-08 14:50 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Ялтан: Б.Отгонбаяр
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
20 2021-07-08 14:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Ялтан: О.Амаржаргал
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
21 2021-07-08 14:40 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Ялтан: Н.Нурбек
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
22 2021-07-08 14:35 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Ялтан: Д.Отгонсүх
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
23 2021-07-08 14:25 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Ялтан: Ц.Хэрлэн-Од
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
24 2021-07-07 16:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: Б.Лхагвасүрэн
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Гэрч: Алдархишиг
Шинжээч: Ц.Ононбат
Хохирогч: И.Сумхүү
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ө.Бахытбек
25 2021-07-05 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Сувд-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Б.Бадамцэвээн
Өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Хохирогч: Т.Батбуян
Гэрч: Баяндорж
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа

Нийт 33 хурал байна.