-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-10-01 15:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Чинбат
Хариуцагч: Б.Пүрэв-Очир
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
2 2021-10-01 14:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Буянтогтох
Өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
3 2021-07-20 14:35 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Төмөрхүү
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батцэнгэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
4 2021-07-20 14:34 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Буянбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагч: Т.Кадирхан
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
5 2021-06-08 11:00 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Айгүл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батсүх
Хариуцагч: М.Аманжол
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа

Нийт 5 хурал байна.