-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-10-01 11:00 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Х.Нурлан
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
2 2021-10-01 10:30 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Н.Эрдэнэчимэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
3 2021-10-01 10:00 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Г.Эрдэнэбаяр
Хохирогч: Э.Нансалмаа
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
4 2021-10-01 09:00 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: С.Лхагвасүрэн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хохирогч: И.Суманхүү
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
5 2021-10-01 08:30 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ш.Сувд-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Д.Галсан дондог
Шүүгдэгч: Т.Сэргэлэн
Шүүгдэгч: Ш.Түвшинбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Хуягбаатар
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
6 2021-09-28 15:00 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Д.Идэрбат
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
7 2021-09-28 14:30 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ц.Баясгалан
Прокурор: М.Парида
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
8 2021-09-28 14:00 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ш.Сувд-Эрдэнэ
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Хосбаяр
Хохирогч: Г.Баяндалай
Шүүгдэгч: Ч.Баатарсүрэн
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа
9 2021-09-09 12:13 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Ариунболд
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим Н.Туяа
10 2021-09-09 10:01 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Сувд-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Б.Тойлбай
Өмгөөлөгч: Л.Оюунцэцэг
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим Н.Туяа
11 2021-06-08 08:30 Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Шүүгдэгч: Б.Ганзориг
Хохирогч: У.Дагням
Давж заалдах шатны шүүх хуралдааны танхим М.Нямбаяр
Н.Туяа

Нийт 11 хурал байна.