-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-08-30 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Энгүй тал ХХК
Хариуцагч: Сүхбаатар сумын засаг дарга
Гуравдагч этгээд: Талын гал ХК
"Б" танхим Х.Эрдэнэтуяа
2 2021-06-04 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ариунзул
Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн Хүнс Хөдөө аж ахуйн газрын дарга
"Б" танхим Б.Цэрэнханд
3 2021-04-01 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ариунзул
Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн Хүнс Хөдөө аж ахуйн газрын дарга
"Б" танхим Б.Цэрэнханд
4 2021-04-01 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Түвшинжаргал
Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн санхүүгийн хяналт аудитын албаны байцаагч Д.Оюунсүрэн, Б.Чулуунбат
"Б" танхим Б.Баярцогт
5 2021-03-23 15:30 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Түвшинжаргал
Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
"Б" танхим Х.Эрдэнэтуяа
6 2021-03-23 09:30 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Цэнгэлмаа
Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын засаг дарга
"Б" танхим Х.Эрдэнэтуяа
7 2021-03-09 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Түвшинжаргал
Хариуцагч: Аймгийн Засаг дарга
"Б" танхим Х.Эрдэнэтуяа
8 2021-03-04 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Болдхүү
Хариуцагч: Аймгийн Засаг дарга
"Б" танхим Б.Цэрэнханд
9 2021-03-03 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Түвшинжаргал
Хариуцагч: Аймгийн Засаг дарга
Гуравдагч этгээд: П.Мөнхжаргал
"Б" танхим Х.Эрдэнэтуяа

Нийт 9 хурал байна.