-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-01-15 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хос далбаа ХХК
Хариуцагч: Мөнххаан сумын газрын даамал Э.Алтанзул
"Б" танхим Х.Эрдэнэтуяа

Нийт 1 хурал байна.