-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-04-08 10:00 Сүхбаатар аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Гэрэлт-Од
Хариуцагч: Г.Эрдэнэчулуун
"Б" танхим Д.Байгалмаа
2 2021-04-08 09:00 Сүхбаатар аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Хэрлэн
Хариуцагч: Дөрвөлж ОНӨҮГ
"Б" танхим Д.Байгалмаа
3 2021-03-11 14:00 Сүхбаатар аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ягаанцэцэг
Хариуцагч: Сүхбаатар аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Зулаа
"Б" танхим Д.Байгалмаа

Нийт 3 хурал байна.