-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-04-08 15:17 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Бат-эрдэнэ
Прокурор: Д.Хорлоо
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар
Хохирогч: А.Ариумаа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Баяржаргал
"Б" танхим О.Баатарсүх
2 2021-03-12 14:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Амарбаатар
Хохирогч: Г.Гэрэлбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан, Ж.Цээсүрэн
Прокурор: Г.Лхагвасүрэн
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
3 2021-03-12 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: д.Гансүх
Хохирогч: Э.Даарий
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Бат-Отгон
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан,
Прокурор: Г.Лхагвасүрэн
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
4 2021-03-12 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Намжилдорж
Хохирогч: Б.Ундрах
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан, Б.Баясгалан
Прокурор: С.Сугар
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
5 2021-03-11 15:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Х.Батбаатар
Өмгөөлөгч: Д.Зулаа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Хуягбаатар
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
6 2021-03-11 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Ч.Эрдэнэхүү
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Д.Мөнхбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Цээсүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
7 2021-03-11 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Баяр-Эрдэнэ
Хохирогч: Б.Түвшинтөгс
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар
Прокурор: Д.Хорлоо
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг

Нийт 7 хурал байна.