-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-06-21 13:31 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Отгонсайхан
Хохирогч: Ц.Сувдаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Ариунболд
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
Прокурор: Г.Лхагвасүрэн
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
2 2021-06-21 13:20 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Ж.Дэлгэр
Хохирогч: Ө.Мөнгөнсувд, Г.Эрдэнэбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
Прокурор: Д.Хорлоо
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
3 2021-06-21 13:16 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: А.Цэрэнноров
Өмгөөлөгч: Д.Зулаа
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
4 2021-06-21 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Отгонсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Ариунболд
Хохирогч: Ц.Сувдаа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
5 2021-05-20 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Мөнхзул
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
6 2021-05-20 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Анхныбаяр
Прокурор: Б.Батнасан
Хохирогч: Э.Өлзийбаатар
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
7 2021-05-11 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: П.Мөнхжаргал
Хохирогч: Б.Буд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
8 2021-04-08 15:17 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Бат-эрдэнэ
Прокурор: Д.Хорлоо
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар
Хохирогч: А.Ариумаа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Баяржаргал
"Б" танхим О.Баатарсүх
9 2021-03-12 14:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Амарбаатар
Хохирогч: Г.Гэрэлбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан, Ж.Цээсүрэн
Прокурор: Г.Лхагвасүрэн
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
10 2021-03-12 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: д.Гансүх
Хохирогч: Э.Даарий
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Бат-Отгон
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан,
Прокурор: Г.Лхагвасүрэн
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
11 2021-03-12 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Намжилдорж
Хохирогч: Б.Ундрах
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан, Б.Баясгалан
Прокурор: С.Сугар
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
12 2021-03-11 15:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Х.Батбаатар
Өмгөөлөгч: Д.Зулаа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Хуягбаатар
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
13 2021-03-11 10:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Ч.Эрдэнэхүү
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Д.Мөнхбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Цээсүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг
14 2021-03-11 09:00 Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Баяр-Эрдэнэ
Хохирогч: Б.Түвшинтөгс
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар
Прокурор: Д.Хорлоо
"Б" танхим О.Баатарсүх
Д.Байгалмаа
С.Оюунтунгалаг

Нийт 14 хурал байна.