-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-05-19 15:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Баасандорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар, Т.Хүдэр
Хохирогч: Э.Отгонсугар
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Оюунзул
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ж.Цээсүрэн
"Б" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
2 2021-05-14 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Сайнбаяр, Н.Эрдэнэбаяр, Б.Эрдэнэбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан, Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар
Прокурор: С.Сугар
"Б" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
3 2021-05-14 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Батчулуун
Хохирогч: Ц.Батцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар
Прокурор: Г.Лхагвасүрэн
"Б" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
4 2021-04-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Өлзий-Утас
Хохирогч: Д.Солонго, Жамъянсүрэн, Цолмонтуяа, Очирбат
Прокурор: Д.Хорлоо
Өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
"Б" танхим С.Насанбуян
5 2021-04-19 11:20 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Санчирдорж
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим С.Насанбуян
6 2021-04-19 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ө.Түвшин
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим Н.Баярбаатар
7 2021-04-19 10:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Баярцогт
Прокурор: Д.Хорлоо
"Б" танхим Н.Баярбаатар
8 2021-04-15 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хохирогч: Н.Төмөрбаатар нарын 13 хүн
Шүүгдэгч: О.Мөнхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Прокурор: Г.Лхагвасүрэн
"Б" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
9 2021-04-15 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Баасандорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Хүдэр, Х.Эрдэнэбаатар
Хохирогч: Б.Отгонсугар
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ж.Цээсүрэн
"Б" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
10 2021-04-13 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Ганболд, Х.Чинзоригт
Прокурор: Д.Хорлоо
"Б" танхим Н.Баярбаатар
11 2021-04-12 11:20 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ш.Зоригтбаатар
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим Н.Баярбаатар
12 2021-04-12 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ш.Гантулга
Хохирогч: Х.Эрдэнэчимэг
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим Н.Баярбаатар
13 2021-04-09 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим С.Насанбуян
14 2021-04-07 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Р.Энхтөр
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим С.Насанбуян
15 2021-04-02 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Сайнбаяр, Ц.Эрдэнэбаяр, Б.Эрдэнэбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг, Г.Амарсайхан
Хохирогч: А.Болортуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Х.Эрдэнэбаатар
Прокурор: С.Сугар
"Б" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
16 2021-03-19 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Товуудорж
Прокурор: Л.Мөнхбаяр
Хохирогч: Х.Оюунчимэг, Б.Гансувд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхтүвшин, Л.Батаа
"Б" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
Х.Санжидмаа
17 2021-03-16 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
Хохирогч: Б.Буд
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан,
"Б" танхим С.Насанбуян

Нийт 17 хурал байна.