-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-09-24 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Хуягбаатар, Н.Ганбаяр
Хохирогч: Н.Сүрэнбаатар, Ц.Чинбат
Өмгөөлөгч: Х.Ургаа, Б.Чинбат, Т.Хүдэр
Прокурор: М.Ханджав
"Б" танхим Н.Баярбаатар
2 2021-09-23 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Аварга, Б.Отгонбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогч: Б.Мөнхбат
Прокурор: С.Сугар
"Б" танхим Н.Баярбаатар
3 2021-09-23 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Бүдмаа
Хохирогч: М.Тодцэцэг
Прокурор: С.Сугар
"Б" танхим Н.Баярбаатар
4 2021-09-17 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Мэргэнбаатар
Өмгөөлөгч: Г.Нямхүү
Өмгөөлөгч: Д.Зулаа
Өмгөөлөгч: Д.Батболд
Хохирогч: С.Халиун
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Энхнаран
Прокурор: М.Сумъяа
"Б" танхим Н.Баярбаатар
5 2021-09-16 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ж.Жамъяангомбо
Өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
Хохирогч: Ж.Батцэцэг нар
"Б" танхим С.Насанбуян
6 2021-09-16 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ч.Эрдэнэхүү
Өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Хохирогч: Д.Мөнхбаяр
Прокурор: М.Сумъяа
"Б" танхим С.Насанбуян
7 2021-09-15 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ж.Дэлгэр
Өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
Хохирогч: Ө.Мөнгөнсувд
Өмгөөлөгч: Г.Эрдэнэбат
Прокурор: М.Ханджав
"Б" танхим Н.Баярбаатар
8 2021-09-15 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Аварга
Шүүгдэгч: Б.Отгонбаяр
Өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогч: М.Мөнхтөр
Прокурор: М.Ханджав
"Б" танхим Н.Баярбаатар
9 2021-09-14 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Будмаа
Хохирогч: М.Тодцэцэг
Прокурор: М.Ханджав
"Б" танхим Н.Баярбаатар
10 2021-09-03 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Сүхтогоо
Шүүгдэгч: Б.Бямбасүх
Прокурор: М.Сумъяа
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
"Б" танхим Н.Баярбаатар
11 2021-09-02 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Баттулга
Зөрчилд холбогдогч: Д.Төрбаатар
"А" танхим Н.Баярбаатар
12 2021-09-02 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Баттулга
Зөрчилд холбогдогч: Т.Цэндмаа
"А" танхим Н.Баярбаатар
13 2021-09-02 09:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Ганболд
Прокурор: Д.Баттулга
"Б" танхим Н.Баярбаатар
14 2021-09-02 09:10 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Цэрэнтогтох
Прокурор: Д.Баттулга
"Б" танхим Н.Баярбаатар
15 2021-05-13 13:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим С.Насанбуян
16 2021-04-28 10:50 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим С.Насанбуян
17 2021-04-09 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим С.Насанбуян

Нийт 17 хурал байна.