-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2021-02-25 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Отгонсайхан
Хохирогч: Ц.Сувдаа
Өмгөөлөгч: Т.Ариунболд
Прокурор: Д.Хорлоо
"Б" танхим С.Насанбуян
2 2021-02-19 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Ганбаяр, Г.Хуягтбаатар
Хохирогч: Н.Сүрэнбаатар, Ц.Чинбат
Өмгөөлөгч: Х.Ургаа, Т.Хүдэр, Чинбат
"Б" танхим С.Насанбуян
3 2021-01-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т. Мажигсүрэн
Хохирогч: Б.Мөнхтуяа
Прокурор: Д.Хорлоо
Өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
"Б" танхим С.Насанбуян
4 2021-01-14 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Батбаатар
Прокурор: Ц.Роза
"Б" танхим Х.Санжидмаа

Нийт 4 хурал байна.