Logo
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-01-01 - 2020-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Маргааны төрөл/зүйл хэсэг Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хаалттай эсэх
1 2020-09-24 09:36 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Галбадрах
Хариуцагч: Ш.Идэрсайхан
1. Иргэний хууль Хуралдааны танхим 106 Б.Бямбасүрэн
Үгүй
2 2020-09-28 09:29 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: Б.Ренчинханд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Нямаа
4. Гэр бүлийн тухай хуулиар Хуралдааны танхим 106 Б.Бямбасүрэн
Тийм
3 2020-09-28 15:06 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Отгон-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Ганзориг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Оюунчимэг
1. Иргэний хууль1.1. Худалдах-худалдан авах болон арилжааны гэрээ Хуралдааны танхим 106 Б.Бямбасүрэн
Үгүй
4 2020-09-29 14:00 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэрэг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Нямаа
Хариуцагч: С.Золзаяа
1. Иргэний хууль Хуралдааны танхим 106 Б.Хишигдаваа
Үгүй
5 2020-09-30 09:26 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Дамбаравжаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Ганзориг
1.2. Банкны зээл Хуралдааны танхим 106 Б.Хишигдаваа
Үгүй
6 2020-10-01 09:00 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэрэг
Нэхэмжлэгч: Л.Бямбаноров
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Сүрэн
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Азжаргал
1. Иргэний хууль Хуралдааны танхим 106 Б.Хишигдаваа
Үгүй
7 2020-10-01 14:00 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Иргэний хэрэг
Нэхэмжлэгч: Г.Болормаа
Хариуцагч: Хаан хүнс катеринг ХХК /захирал Б.Замбагацэцэг
5. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар Хуралдааны танхим 103 Р.Үүрийнтуяа
Үгүй
8 2020-10-01 14:18 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: У.Долгормаа
Хариуцагч: Д.Лувсандагва
4. Гэр бүлийн тухай хуулиар Хуралдааны танхим 106 Б.Бямбасүрэн
Тийм
9 2020-10-05 14:22 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Доржпагма
Хариуцагч: Д.Төгсжаргал
1. Иргэний хууль1.1. Худалдах-худалдан авах болон арилжааны гэрээ Хуралдааны танхим 106 Б.Бямбасүрэн
Үгүй
10 2020-10-06 10:23 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Бямбадорж
Хариуцагч: Л.Батдэлгэр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Бурмаа
1. Иргэний хууль Хуралдааны танхим 106 Б.Бямбасүрэн
Үгүй
11 2020-10-06 10:30 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэрэг
Нэхэмжлэгч: Р.Мөнхчулуун
2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуу Хуралдааны танхим 106 Б.Хишигдаваа
Үгүй
12 2020-10-07 09:33 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Дамбаравжаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Ганзориг
1. Иргэний хууль1.2. Банкны зээл Хуралдааны танхим 106 Б.Хишигдаваа
Үгүй
13 2020-10-09 00:00 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: Л.Бямбаноров
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Сүрэн
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Очбадрал
1. Иргэний хууль Хуралдааны танхим 103 Б.Хишигдаваа
Үгүй
14 2020-10-12 11:15 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: Б.Даваадорж
Хариуцагч: С.Ариун-Эрдэнэ
4. Гэр бүлийн тухай хуулиар Хуралдааны танхим 106 Б.Хишигдаваа
Тийм
15 2020-10-13 10:47 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэрэг
Нэхэмжлэгч: Ч.Дархижав
2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуу Хуралдааны танхим 103 Б.Хишигдаваа
Үгүй
Нийт 37 хурал байна.