Logo
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-01-01 - 2020-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Маргааны төрөл/зүйл хэсэг Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хаалттай эсэх
1 2020-10-26 09:00 Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: Д.Ундрах
Хариуцагч: Г.Түмэн-Өлзий
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баасанжав
18.3. Эд хөрөнгийг худалдсан маргаан Хуралдааны танхим 107 С.Уранчимэг
Үгүй
2 2020-10-26 09:40 Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Энхтүвшин
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Болор-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Ганзориг
Прокурор: Ц.Мөнхтуяа
1.2. Банкы зээл Хуралдааны танхим 107 Б.Оюунцэцэг
Үгүй
3 2020-10-26 10:20 Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: Д.Уламбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Шинэцэцэг
5.2. Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан5.3. Цалин хөлсний маргаан Хуралдааны танхим 107 Б.Баттөр
Үгүй
4 2020-10-26 11:00 Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: Л.Болорчимэг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Баасанжав
Хариуцагч: Б.Энх-амгалан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Ганзориг
1.4. Бусад зээл Хуралдааны танхим 107 Б.Оюунцэцэг
Үгүй
5 2020-10-26 14:30 Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: Г.Болормаа
Хариуцагч: М.Буяндалай
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баасанжав
4. Гэр бүлийн тухай хуулиар4.1. Гэрлэлт цуцалсан4.4. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах Хуралдааны танхим 107 Б.Оюунцэцэг
Тийм
6 2020-10-26 15:10 Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Нэхэмжлэгч: С.Золзаяа
Хариуцагч: Б.Цэндсүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Нямаа
1.28. Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эрүүл мэндийн Хуралдааны танхим 107 С.Уранчимэг
Үгүй
Нийт 6 хурал байна.