Logo
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-01-01 - 2020-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Маргааны төрөл/зүйл хэсэг Танхим Шүүгч Хаалттай эсэх
1 2020-10-12 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: **********************
Хариуцагч: **********************
4.1. Гэрлэлт цуцалсан "А" танхим Ц.Эрдэнэзуу
Тийм
2 2020-09-28 11:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Батсайхан
2.10. Ажилласан жил тогтоолгох "А" танхим П.Болормаа
Үгүй
3 2020-09-28 10:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Батчулуун
2.10. Ажилласан жил тогтоолгох "А" танхим П.Болормаа
Үгүй
4 2020-09-28 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Жавзмаа
2.10. Ажилласан жил тогтоолгох "А" танхим П.Болормаа
Үгүй
5 2020-09-28 09:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Урансайхан
2.10. Ажилласан жил тогтоолгох "А" танхим П.Болормаа
Үгүй
6 2020-09-28 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Дугаржав
2.10. Ажилласан жил тогтоолгох "А" танхим П.Болормаа
Үгүй
7 2020-09-15 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Намнандорж
2.10. Ажилласан жил тогтоолгох "Б" танхим П.Болормаа
Үгүй
8 2020-09-14 20:50 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2.10. Ажилласан жил тогтоолгох "Б" танхим Ш.Оюунгэрэл
Үгүй
9 2020-09-11 10:05 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 1. Иргэний хууль "Б" танхим Ц.Эрдэнэзуу
Үгүй
Нийт 9 хурал байна.