-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2020-01-01- 2020-11-25)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2020-10-26 11:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх А танхим /эрүү/ Н.Адъяа
2 2020-10-26 11:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх А танхим /эрүү/ Н.Адъяа
3 2020-10-26 11:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх А танхим /эрүү/ Н.Адъяа
4 2020-10-26 11:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх А танхим /эрүү/ Н.Адъяа
5 2020-10-26 11:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Энэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Бат-Эрдэнэ
А танхим /эрүү/ Н.Адъяа
6 2020-10-26 11:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх А танхим /эрүү/ Н.Адъяа
7 2020-10-26 10:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх А танхим /эрүү/ Н.Адъяа
8 2020-06-08 09:00 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Цэнд-Аюуш
Зөрчилд холбогдогч: Н.Гантогтох
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Оюунчимэг
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Шагдар
А танхим /эрүү/ Ж.Байгалмаа
9 2020-04-25 15:30 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Цэнд-Аюуш
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Уранбилэг
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Отгонбаяр
А танхим /эрүү/ Н.Адъяа

Нийт 9 хурал байна.