-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-11 11:48:35 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Батбаатар
Хариуцагч: Ю.Отгонсүх
З.Ганчимэг
2024-05-29 13:43 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
2 2024-06-10 16:04:35 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: ХААН Банк ХК
Хариуцагч: Налайх, Багахангай дүүргийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс
Б.Уранзаяа
2024-04-08 11:27 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-06-06 19:13:49 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Налайх Дулааны станц ТӨХК
Хариуцагч: С.ШАГЖ
Б.Уранзаяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
4 2024-06-06 19:12:02 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Налайх Дулааны станц ТӨХК
Хариуцагч: С.ШАГЖ
Б.Уранзаяа
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
5 2024-06-06 18:48:34 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Өмирбахыт
Хариуцагч: М.Кумисжан
Б.Уранзаяа
2024-06-03 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
6 2024-06-06 18:40:38 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Өмирбахыт
Хариуцагч: М.Кумисжан
Б.Уранзаяа
2024-06-03 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
7 2024-06-06 18:35:30 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Хаячаа
Хариуцагч: Б.Хуанган
Б.Уранзаяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
8 2024-06-06 18:30:22 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Мөнхийн эрхи ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Хишигжаргал
Хариуцагч: О.Ууганбаяр
Б.Уранзаяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
9 2024-06-06 18:30:22 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Мөнхийн эрхи ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Хишигжаргал
Хариуцагч: О.Ууганбаяр
Б.Уранзаяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
10 2024-06-06 18:26:18 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Отгонцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Минжмаа
Хариуцагч: Ч.Энхбаатар
Б.Уранзаяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
11 2024-06-06 10:10:26 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: ХААН банк ХК
Хариуцагч: Д.Дулмаа
Хариуцагч: Б.Даваажав
З.Ганчимэг
2024-06-07 11:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
12 2024-06-06 10:06:37 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Болормаа
З.Ганчимэг
2024-06-06 09:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2024-06-06 10:03:39 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Багахангай, Налайх дүүргийн Прокурорын газар
З.Ганчимэг
2024-06-06 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-06-06 10:00:26 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Багахангай, Налайх дүүргийн Прокурорын газар
З.Ганчимэг
2024-06-06 09:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-06-06 09:47:33 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Гэрэлмаа
З.Ганчимэг
2024-06-04 10:45 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 32 хурал байна.