-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-16- 2024-05-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-15 11:06:10 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Мөнхцэцэг
Шүүгдэгч: А.Төгсжаргал
Шүүгдэгч: А.Анхжаргал
Шүүгдэгч: О.Баярбилэг
П.Баясгалан
2024-05-15 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-15 10:59:11 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: З.Нэргүй
П.Баясгалан
2024-05-13 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-15 10:57:54 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Д.Цэрэнчулуун
П.Баясгалан
2024-05-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-09 09:04:57 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Манлайбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Н.Түмэндэмбэрэл
П.Баясгалан
2024-05-02 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-09 09:03:38 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Д.Наранбаатар
П.Баясгалан
2024-05-02 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-09 09:02:00 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батгэрэл
П.Баясгалан
2024-05-02 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-09 08:59:38 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Ууганбаяр
П.Баясгалан
2024-05-02 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-04-25 12:18:50 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Энхбат
Зөрчилд холбогдогч: Г.Оюунтуяа
П.Баясгалан
2024-04-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-04-25 12:16:20 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Энхбат
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнхжаргал
П.Баясгалан
2024-04-19 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-04-19 14:56:56 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: А.Жаргалжав
П.Баясгалан
2024-04-19 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-04-19 11:42:57 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганзориг
Шүүгдэгч: С.Баасандорж
П.Баясгалан
2024-04-19 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-04-16 19:36:18 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Энхбат
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бат-Ялалт
П.Баясгалан
2024-04-12 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 12 хурал байна.