-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-16- 2024-05-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-14 17:02:31 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганзориг
Шүүгдэгч: Д.Гэрэл
Д.Чинзориг
2024-05-14 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-14 14:55:03 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Батмөнх
Зөрчилд холбогдогч: Э.Бат-Эрдэнэ
Хохирогч: М.Бадамгарав
Х.Ганболд
2024-05-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-14 14:42:38 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: И.Идэрзаяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Д.Чинзориг
2024-05-13 13:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-14 14:41:28 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Золбаяр
Улсын яллагч: Г.Ганбагана
Өмгөөлөгч: Б.Чулуунгэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Баттөмөр
Хохирогч: Э.Шижир
Х.Ганболд
2024-05-17 10:00 Шүүх хуралдаан үргэлжилж байна
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
5 2024-05-14 14:37:03 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: И.Мауылбек
Улсын яллагч: Г.Ганзориг
Хохирогч: И.Танжарк
Х.Ганболд
2024-05-13 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-09 17:54:21 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Хохирогч: Б.Дорждэрэм, Б.Дугарсүрэн,
Яллагдагч: Б.Амартүвшин, Н.Нямсүх, Э.Батцэлмүүн, Д.Баяржаргал, Б.Төгөлдөр,
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Март, Г.Наранбаатар, Б.Чулуунгэрэл, Э.Намжилцэрэн
Х.Ганболд
2024-05-13 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
7 2024-05-09 17:52:12 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Батсайхан
Хохирогч: Д.Одончимэг
Прокурор: Г.Ганбагана
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Батсайхан
Э.Энхжаргал
2024-04-26 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-09 17:51:02 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Батзул
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ч.Энхболд
Э.Энхжаргал
2024-05-09 16:13 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-09 17:49:23 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: З.Далайцэрэн
Иргэний нэхэмжлэгч: М.Саранзаяа
Прокурор: Г.Ганбагана
Э.Энхжаргал
2024-05-06 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-09 17:47:57 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: А.Даваажаргал
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Э.Энхжаргал
2024-05-06 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-09 15:11:30 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Олдохбаяр
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Х.Ганболд
2024-05-09 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-09 15:10:12 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Энхтулга
Хохирогч: О.Эрдэнэцэцэг
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Лхагва
Э.Энхжаргал
2024-05-09 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-09 15:08:21 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Батмөнх
Прокурор: А.Лхагваа
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Э.Энхжаргал
2024-05-09 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-09 14:26:28 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Яллагдагч: Т.Ганхуяг
Прокурор: Б.Өнөбат
Өмгөөлөгч: Б.Тэнгис
Э.Энхжаргал
2024-05-07 12:24 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-09 10:04:56 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Халтархүү
Улсын яллагч: А.Лхагваа
Хохирогч: О.Батнаран
Д.Чинзориг
2024-04-30 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 61 хурал байна.