-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-22- 2024-04-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-17 10:50:38 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Хандсүрэн
Б.Уранзаяа
2024-04-17 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
2 2024-04-17 09:27:53 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Налайх дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Нандинсүрэн
З.Ганчимэг
2024-04-16 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-04-17 09:25:40 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Алтанзаяа
Хариуцагч: Б.Батбаяр
З.Ганчимэг
2024-04-16 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-04-17 09:22:11 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Оюун-Эрдэнэ
Хариуцагч: Э.Алтаншагай
З.Ганчимэг
2024-04-16 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-04-17 08:53:16 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Хадбилэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Батхуяг
Хариуцагч: Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
З.Ганчимэг
2024-04-11 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-04-17 08:45:47 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Очгэрэл
З.Ганчимэг
2024-04-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
7 2024-04-17 08:45:46 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Очгэрэл
З.Ганчимэг
2024-04-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
8 2024-04-17 08:45:45 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Очгэрэл
З.Ганчимэг
2024-04-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
9 2024-04-17 08:45:44 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Очгэрэл
З.Ганчимэг
2024-04-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
10 2024-04-17 08:45:43 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Очгэрэл
З.Ганчимэг
2024-04-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
11 2024-04-17 08:45:42 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Очгэрэл
З.Ганчимэг
2024-04-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
12 2024-04-11 19:40:47 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Таван толгой түлш ХХК
Хариуцагч: Д.Мандах
Б.Уранзаяа
2024-03-29 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
13 2024-04-11 19:38:39 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Сүхбат
Б.Уранзаяа
2024-03-29 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-04-11 19:37:26 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хүдэрмөнх ХХК
Хариуцагч: Зэсэн-Ундарга ХХК
Б.Уранзаяа
2024-03-29 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
15 2024-04-11 19:37:00 Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баттөгс
Б.Уранзаяа
2024-03-29 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 28 хурал байна.