-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-22- 2024-04-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-19 14:56:56 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: А.Жаргалжав
П.Баясгалан
2024-04-19 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-04-19 11:42:57 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганзориг
Шүүгдэгч: С.Баасандорж
П.Баясгалан
2024-04-19 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-04-16 19:36:18 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Энхбат
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бат-Ялалт
П.Баясгалан
2024-04-12 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-04-11 16:26:40 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганбагана
Шүүгдэгч: Б.Түмэнцогт
П.Баясгалан
2024-04-12 11:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
5 2024-04-11 09:31:09 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Энхбат
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бат-Ялалт
П.Баясгалан
2024-04-12 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
6 2024-04-11 09:29:42 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Энхбат
Зөрчилд холбогдогч: Т.Ган-Эрдэнэ
П.Баясгалан
2024-04-09 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-04-11 09:27:46 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Энхбат
Зөрчилд холбогдогч: Д.Очирхуяг
П.Баясгалан
2024-04-09 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-04-04 13:20:54 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганзориг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Шүүгдэгч: Д.Бат-Эрдэнэ
П.Баясгалан
2024-03-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-03-29 11:21:03 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Д.Гэсэр
П.Баясгалан
2024-03-26 13:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-03-29 11:19:14 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганбагана
Хохирогч: О.Үржинбадам
Шүүгдэгч: Г.Мөнгөнхайч
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Батдорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Март
П.Баясгалан
2024-03-26 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-03-29 11:18:19 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нямдорж
П.Баясгалан
2024-03-19 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-03-29 11:14:17 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батбаяр
П.Баясгалан
2024-03-19 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-03-27 17:20:24 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Манлайбаатар
Зөрчилд холбогдогч: С.Түвшинжаргал
П.Баясгалан
2024-03-21 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-03-25 12:33:48 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганбагана
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Март
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Э.Намжилцэрэн
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Анхбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Бат-Отгон
Шинжээч: А.Урангуа
Шүүгдэгч: Н.Мөнхзориг
Шүүгдэгч: М.Гантүшиг
П.Баясгалан
2024-03-25 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 14 хурал байна.