-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-03-22- 2024-04-22)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-22 15:28:20 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Яллагдагч: Т.Үмьт
Хохирогч: М.Толькан
Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Э.Энхжаргал
2024-04-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
2 2024-04-22 15:05:43 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Алтанхуяг
Прокурор: Г.Ганзориг
Хохирогч: Эрдэнэ-очир
Э.Энхжаргал
2024-04-24 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
3 2024-04-22 15:03:54 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Яллагдагч: Ц.Мөнхсүх
Өмгөөлөгч: О.Анхбаяр
Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Э.Энхжаргал
2024-04-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-04-22 14:28:28 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Яллагдагч: Д.Гүндсамбуу
Өмгөөлөгч: Ц.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: Т.Чинзориг
Өмгөөлөгч: С.Уламбаяр
Д.Чинзориг
2024-04-19 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-04-22 10:22:16 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Зөрчилд холбогдогч: Н.Оюунтөгс
Д.Чинзориг
2024-04-19 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-04-18 15:39:24 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Батмөнх
Хохирогч: Н.Хулан
Зөрчилд холбогдогч: Н.Эрдэнэ-Очир
Х.Ганболд
2024-04-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
7 2024-04-18 13:51:57 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: И.Эрдэнэхүү
Өмгөөлөгч: А.Батбаатар
Өмгөөлөгч: К.Отгонцэцэг
Хохирогч: Серекбол
Гэрч: Отгонмөнх
Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Х.Ганболд
Д.Чинзориг
Э.Энхжаргал
2024-04-18 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-04-18 12:45:34 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Х.Мөнхбаяр
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Туяасайхан
Д.Чинзориг
2024-04-16 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-04-18 10:29:54 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Дугарсүрэн, Г.Наранхүү
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар, Д.Бүрнээ
Хохирогч: Б.Анар, хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ариунзаяа
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Г.Гэрэлчулуун, Э.Батчимэг
Э.Энхжаргал
2024-04-12 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-04-18 10:28:25 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Ахатхаан
Хохирогч: М.Бэлмэгэн,
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Э.Энхжаргал
2024-04-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-04-17 11:49:23 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: А.Лхагваа
Хохирогч: М.Мягмарсайхан
Шүүгдэгч: Г.Амарсайхан
Х.Ганболд
2024-04-16 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-04-11 18:57:15 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Яллагдагч: Ц.Мөнхсүх
Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: О.Анхбаяр
Э.Энхжаргал
2024-04-11 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-04-11 18:29:28 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Юмжирдулам
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Э.Энхжаргал
2024-03-29 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-04-11 18:26:42 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: П.Содномжамц
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Э.Энхжаргал
2024-04-09 16:12 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-04-11 18:24:30 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Зөрчилд холбогдогч: Б.Галмөнх
Х.Ганболд
2024-04-05 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 63 хурал байна.