-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-01-27- 2024-02-27)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-27 16:51:42 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Я.Цогт-Эрдэнэ
П.Баясгалан
2024-02-26 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-02-27 16:48:50 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Батхуяг
П.Баясгалан
2024-02-26 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-02-27 16:46:34 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Чойжил
Зөрчилд холбогдогч: Б.Чойжил
П.Баясгалан
2024-02-26 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-02-27 16:38:49 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Үрхүү
П.Баясгалан
2024-02-27 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-02-27 16:33:29 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ган-Эрдэнэ
П.Баясгалан
2024-02-27 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-02-21 10:35:40 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Хохирогч: Б.Идэржавхлан
Шүүгдэгч: О.Мөнхбадрах
П.Баясгалан
2024-02-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-02-19 09:56:55 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баярсайхан
П.Баясгалан
2024-02-19 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-01-29 13:56:13 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батгэрэл
П.Баясгалан
2024-01-22 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-01-29 13:53:42 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Н.Энхбат
П.Баясгалан
2024-01-22 11:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-01-29 13:51:30 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: П.Нэргүй
П.Баясгалан
2024-01-22 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-01-29 13:49:49 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: С.Дариймаа
П.Баясгалан
2024-01-22 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 11 хурал байна.