-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-01-27- 2024-02-27)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-27 16:54:26 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Хохирогч: Н.Байгальмаа
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Сансарбаяр
Х.Ганболд
2024-02-26 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-02-27 14:48:09 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Анхбаяр
Улсын яллагч: Б.Жаргалсайхан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Болортунгалаг
Х.Ганболд
Д.Чинзориг
Э.Энхжаргал
2024-02-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-02-27 14:48:09 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Анхбаяр
Улсын яллагч: Б.Жаргалсайхан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Болортунгалаг
Х.Ганболд
Д.Чинзориг
Э.Энхжаргал
2024-02-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-02-26 18:10:15 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: А.Лхагваа
Хохирогч: А.Номин
Шүүгдэгч: С.Пүрэвсан
Д.Чинзориг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
5 2024-02-26 18:09:45 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Одхүү, Б.Цагаанзаан
Прокурор: Г.Ганбагана
Өмгөөлөгч: Төмөрхуяг, Г.Наранбаатар
Гэрч: Б.Баяржаргал
Гэрч: Б.Баяржавхлан
Шинжээч: Р.Ням-Осор
Э.Энхжаргал
2024-02-26 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-02-26 13:47:46 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Ганзориг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Тулгабаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Жаргалсайхан
Шүүгдэгч: М.Билгүүн
Иргэний нэхэмжлэгч: Ж.Ганжаргал
Иргэний хариуцагч: И.Жавхлан
Х.Ганболд
2024-03-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
7 2024-02-26 10:34:35 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Төгсбаяр
Хохирогч: С.Дөлгөөн
Прокурор: Г.Ганбагана
Э.Энхжаргал
2024-02-26 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-02-26 09:27:26 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Сэржмаа
Хохирогч: Д.Батсайхан
Прокурор: Г.Ганзориг
Э.Энхжаргал
2024-02-26 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-02-23 12:06:05 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Пүрэвсан
Улсын яллагч: Г.Ганбагана
Хохирогч: А.Номин
Д.Чинзориг
2024-02-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-02-23 11:48:24 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Зөрчилд холбогдогч: Н.Энхжаргал
Д.Чинзориг
2024-02-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-02-23 11:46:26 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Зөрчилд холбогдогч: Т.Батцагаан
Х.Ганболд
2024-02-20 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-02-23 11:42:39 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Яллагдагч: Т.Билгүүн
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Д.Чинзориг
2024-02-21 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-02-23 11:40:19 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Амаржаргал
Хохирогч: М.Лхагвасүрэн
Өмгөөлөгч: Б.Жаргалсайхан
Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Э.Энхжаргал
2024-02-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-02-22 15:31:08 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: И.Бат-Амьдрал
Хохирогч: Б.Мөнхбаяр
Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Б.Чулуунгэрэл
Э.Энхжаргал
2024-04-08 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
15 2024-02-22 15:30:30 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Яллагдагч: С.Батзаяа
Д.Чинзориг
2024-02-21 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 47 хурал байна.