-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-10-21- 2023-11-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-11-15 14:20:25 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: А.Лхагва
Шүүгдэгч: Т.Одонтунгалаг
П.Баясгалан
2023-11-15 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-11-13 18:31:05 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Манлайбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Жавхлант
П.Баясгалан
2023-11-07 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-11-13 09:44:47 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Д.Бат-Өлзий
П.Баясгалан
2023-11-07 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-11-13 09:33:40 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Г.Дүүрэнжаргал
П.Баясгалан
2023-11-07 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-11-02 15:07:37 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нямсүрэн
П.Баясгалан
2023-11-02 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
6 2023-11-02 15:04:32 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Д.Жамьяансан
П.Баясгалан
2023-11-02 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-11-02 14:24:13 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Н.Отгонбаяр
П.Баясгалан
2023-10-25 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-11-02 14:21:18 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: С.Амаржаргал
П.Баясгалан
2023-10-25 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-11-02 14:07:06 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: М.Бага-Отгон
П.Баясгалан
2023-10-25 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-11-02 11:45:35 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Чинзориг, А.Ариунаа
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: З.Бат-Эрдэнэ, Я.Энхжаргал, К.Бауиржин, Х.Даваахүү, Б.Цолмон-Эрдэнэ
Хохирогчийн өмгөөлөгч: М.Цэнгүүн, Л.Намнансүрэн, Ч.Ганхүү, П.Одонтунгалг
Хохирогч: О.Ганчимэг, О.Цэнгэл, Л.Энхбат, Н.Шаргацэцэг, Х.Батсүх, Б.Баярбат, С.Солонго
Иргэний нэхэмжлэгч: М.Цэнд-Очир, М.Хүдэрхүү, М.Наран-Эрдэнэ, Б.Солонго, Л.Даваахүү, Т.Дэлгэрмаа, Л.Уртнасан
П.Баясгалан
2023-04-26 10:55 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-10-23 12:06:32 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Б.Алтанхүү
П.Баясгалан
2023-10-12 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-10-23 12:05:05 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Т.Цээсүрэн
П.Баясгалан
2023-10-12 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 12 хурал байна.