-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-08-30- 2023-09-30)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-09-26 10:44:01 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Энхзул
Прокурор: Д.Ганчимэг
Л.Батжаргал
2023-09-26 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-09-25 16:01:14 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Г.Цацралт
П.Пагма
2023-09-25 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-09-25 15:44:51 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Д.Бунчин
П.Пагма
2023-09-25 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-09-25 15:26:36 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Мэндбаяр
Шүүгдэгч: Э.Шарав
П.Пагма
2023-09-25 15:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
5 2023-09-25 10:02:35 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Л.Төмөрсүх
Г.Намуунтуяа
2023-09-25 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-09-22 16:03:45 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: З.Ганжигүүр
Л.Батжаргал
2023-09-22 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-09-22 11:25:19 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Б.Мягмарцэрэн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
П.Пагма
2023-09-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-09-22 09:43:19 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Мэндбаяр
Шүүгдэгч: Г.Эрдэнэтөгс
П.Пагма
2023-09-22 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-09-21 16:52:35 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Тайванбаяр
Шүүгдэгч: П.Нямдорж
Шүүгдэгч: Б.Энхсайхан
Шүүгдэгч: Ц.Шижирбаатар
Шүүгдэгч: Х.Оюунцэцэг
Шүүгдэгч: Ш.Наранцацрал
Шүүгдэгч: Б.Эрдэнэбат
Шүүгдэгч: Ч.Лхагвапүрэв
Прокурор: Д.Ганчимэг
Л.Батжаргал
2023-09-21 15:57 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-09-21 16:29:23 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Чинбаяр
П.Пагма
2023-09-21 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-09-21 15:44:13 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: О.Энхбаяр
Г.Намуунтуяа
2023-09-21 15:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-09-21 15:42:29 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Г.Алтан-Од
Л.Батжаргал
2023-09-21 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-09-21 15:39:39 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Соронзонгол
Л.Батжаргал
2023-09-21 14:53 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-09-19 16:58:30 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Г.Энхмөрөн
П.Пагма
2023-09-19 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-09-19 16:13:46 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Өсөхбаяр
Г.Намуунтуяа
2023-09-19 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 51 хурал байна.