-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-08-19- 2023-09-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-09-15 15:42:25 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Гантулга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Алтанчимэг, Г.Нямдорж нар
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Т.Баясгалан
Ө.Мөнх-Эрдэнэ
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
2 2023-09-15 15:41:42 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Мета моти" ХХК
Нэхэмжлэгч: "Грийн сөркл" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Амартүвшин, Б.Энхзаяа
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Энхсайхан
Ө.Мөнх-Эрдэнэ
2023-09-15 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
3 2023-09-15 15:41:06 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Баска" ХХК
Нэхэмжлэгч: Л.Энх-Эрдэнэ
Хариуцагч: Татварын хэлтсин улсын байцаагч М.Батболд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамбаа
Ж.Оюунчимэг
2023-09-15 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
4 2023-09-04 18:01:32 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Дарханбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Алтанчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Отгончимэд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Мөнхбаяр
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ю.Ариунболд
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Нэхэмжлэгч: "Нэйчрал-Элемент" ХХК
Д.Нарантуяа
2023-09-04 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
5 2023-08-25 13:18:02 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Гантулга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Алтанчимэг, Г.Нямдорж нар
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Т.Баясгалан
Ө.Мөнх-Эрдэнэ
2023-09-15 15:41 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
6 2023-08-25 11:13:43 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Идэр
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
Нэхэмжлэгч: Б.Отгонбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Оросоо
Хариуцагч: Мандал сумын Засаг даргын Тамгын газар
Ө.Мөнх-Эрдэнэ
2023-08-25 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

Нийт 6 хурал байна.