-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-08-19- 2023-09-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-09-19 10:40:52 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Д.Март
Орчуулагч: Т.Оюунсувд
Шүүгдэгч: Haosibayaer
П.Баясгалан
2023-09-14 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-09-19 10:39:25 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батхишиг
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
ШШГГ-ийн ажилтан: Б.Алтанцацрал
Ялтан: Ч.Чулуунбаяр
П.Баясгалан
2023-09-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-09-08 09:57:18 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Бөхбаатар
Зөрчилд холбогдогч: А.Энхтөр
П.Баясгалан
2023-08-25 13:43 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-08-21 11:19:02 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: А.Лхагвадорж
П.Баясгалан
2023-08-16 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-08-21 11:17:19 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Эрдэнэбаатар
П.Баясгалан
2023-08-16 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-08-21 11:15:36 Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Р.Баярсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Г.Алтансүх
П.Баясгалан
2023-08-16 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 6 хурал байна.