-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-08-19- 2023-09-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-09-19 16:58:30 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Г.Энхмөрөн
П.Пагма
2023-09-19 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-09-19 16:13:46 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Өсөхбаяр
Г.Намуунтуяа
2023-09-19 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-09-19 15:49:43 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батзориг
Г.Намуунтуяа
2023-09-19 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-09-19 15:36:01 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Хохирогч: Д.Эрдэнэцэцэг
Өмгөөлөгч: В.Давааням
Зөрчилд холбогдогч: У.Ганбаатар
Г.Намуунтуяа
2023-09-19 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-09-19 15:24:52 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Эрдэнэзаяа
П.Пагма
2023-09-19 15:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-09-19 14:55:18 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: М.Бямбацэцэг
Л.Батжаргал
2023-09-19 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-09-18 15:23:02 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Шижирбаатар
Прокурор: Д.Ганчимэг
Өмгөөлөгч: Б.Солонго
Өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Л.Батжаргал
2023-09-18 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-09-18 12:14:50 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Өмгөөлөгч: Ө.Батболд
Зөрчилд холбогдогч: Д.Хулан
Г.Намуунтуяа
2023-09-18 11:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-09-18 11:22:14 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Н.Хонгор
Г.Намуунтуяа
2023-09-18 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-09-18 09:54:04 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Ш.Наранбааатар
Г.Намуунтуяа
2023-09-18 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-09-15 15:20:11 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Туяамдандах
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Р.Отгончимэг
Шүүгдэгч: Э.Өсөхбаяр
П.Пагма
2023-09-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-09-15 14:42:25 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Дэлгэрбат
П.Пагма
2023-09-15 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-09-15 14:08:47 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Анхбаяр
Прокурор: С.Ариунаа
Өмгөөлөгч: М.Энхтуяа
Өмгөөлөгч: Б.Солонго
Л.Батжаргал
Г.Намуунтуяа
П.Пагма
2023-10-06 14:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Бусад оролцогч ирээгүй
14 2023-09-15 11:17:59 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Өмгөөлөгч: Б.Туяамандах
Шүүгдэгч: С.Жавхлан
Г.Намуунтуяа
2023-09-15 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-09-15 10:50:45 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Эрдэнэчулуун
П.Пагма
2023-09-15 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 66 хурал байна.