-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-02-21- 2023-03-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-03-21 10:17:45 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Тэмүүжин
Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
П.Пагма
2023-03-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-03-17 15:11:05 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батбаяр
Г.Намуунтуяа
2023-03-17 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-03-16 15:55:28 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: А.Энхбаатар
П.Пагма
2023-03-16 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-03-16 15:43:48 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: А.Батзаяа
П.Пагма
2023-03-16 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-03-16 15:23:42 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Цэдэнжав
Г.Намуунтуяа
2023-03-16 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-03-16 15:14:11 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Н.Баттөвшин
Л.Батжаргал
2023-03-16 15:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-03-16 15:00:06 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: М.Хүрэлбат
Л.Батжаргал
2023-03-16 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-03-16 10:01:31 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Ганзориг
Прокурор: Э.Ундармаа
Л.Батжаргал
2023-03-27 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
9 2023-03-16 09:25:58 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: П.Батгэрэл
Прокурор: Д.Ганчимэг
Л.Батжаргал
2023-03-16 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-03-15 14:10:19 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Энхбаяр
Шүүгдэгч: Х.Отгонбаяр
Г.Намуунтуяа
2023-03-15 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-03-15 10:55:16 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Эрдэнэчулуун
Г.Намуунтуяа
2023-03-15 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-03-14 17:00:37 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бямбасүх
Л.Батжаргал
2023-03-14 16:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-03-14 17:00:04 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Хасбаатар
Г.Намуунтуяа
2023-03-14 16:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-03-14 16:59:36 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Улсын яллагч: Я.Мөнх-Эрдэнэ
П.Пагма
2023-03-14 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-03-14 16:57:34 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Чулуунбаатар
П.Пагма
2023-03-14 16:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 70 хурал байна.